top of page

Állásajánlat

Pályázat - Egri Városfejlesztési Kft. ügyvezetői feladatkör ellátása

Az Egri Városfejlesztési Kft. az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. közvetlen irányítása alatt álló, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának projektmenedzsment feladatait (többek között a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz) ellátó szervezete. Tevékenységi köre az Integrált Településfejlesztési Stratégiában (ITS) szereplő városfejlesztési célok megvalósítása és a városfejlesztési akciók végrehajtása.

 

A társaság ÜGYVEZETŐI FELADATAINAK ellátására

pályázatot hirdet.
 

Ügyvezető feladata:

 • az ügyvezetéssel kapcsolatos feladatainak ellátása, válságkezelési, szakmai és operatív feladatok végrehajtásának vezetése, ellenőrzése;

 • a projektek tervezési és végrehajtási dokumentumainak kezelését végző irányítás;

 • a projektek megvalósításához kapcsolódó projektvezetési, projekt adminisztrációs és elszámolási tevékenységek lebonyolításának irányítása;

 • a megvalósítás folyamatának menedzselése, a projekt szakmai és pénzügyi előre haladásának monitorozás vezetése;

 • projekt beszámolási és jelentési kötelezettségek irányítása;

 • a megvalósítási szakaszban projektadminisztráció, folyamatos koordinációs tevékenységek lebonyolításának operatív vezetése;

 • szakmai beszámolók és kifizetési kérelmek kidolgozásának, beküldésének irányítása;

 • a projektzáráshoz kapcsolódó szakmai, pénzügyi és adminisztrációs feladatok végrehajtásának vezetése;

 • társaság hatályos jogszabályoknak, a létesítő okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése;

 • társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben;

 • társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása;

 • a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény, vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe;

 • kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, szolgáltatókkal, partnerekkel.

 

A feladatok és hatáskörök konkrétan ügyvezető munkaszerződésében, vagy megbízási szerződésében kerülnek meghatározásra.
 

Alkalmazási feltételek:

 

 • legalább 2 év felső vezetői beosztásban eltöltött gyakorlat,

 • felsőfokú jogi, közgazdasági vagy mérnöki végzettség,

 • pályázati tapasztalatok megléte,

 • minimum 1 év projekt-menedzsment gyakorlat,

 • magyar állampolgárság,

 • büntetlen előélet,

 • cselekvőképesség,

 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

 • előnyt jelent az igazolt válságmenedzselési tapasztalat.

 

Elvárt kompetenciák:

 • felelősségteljes, önálló munkavégzés,

 • kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó készség,

 • megbízhatóság, szakmai elhivatottság.
   

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott, részletes, szakmai tevékenységgel kibővített önéletrajz,

 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,

 • szakmai gyakorlat igazolása,

 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi (eredeti) bizonyítvány, (vagy annak megkéréséről szóló igazolás), amely a munkaszerződés megkötésének feltétele,

 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

 • nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Ptk.-ban és az Art.-ban foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok.


Pályázni 2022. július 26. napi határidővel, részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, továbbá a képzettségre és egyéb képesítésekre vonatkozó okiratok másolatának benyújtásával lehet az alábbi címre:
EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.
Igazgatóság Titkársága
3300 Eger, Zalár J. u. 1-3.

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ kérhető EVAT Zrt. titkárságán a 06-36-511-788-as telefonszámon, vagy az evatzrt@evatzrt.hu email címen.

bottom of page