top of page
Előkészítés alatt álló projektek

 

 
Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszer keretében megjelent „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” (TOP-6.1.4-15) című felhívásra.

Ennek keretében a „Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben” (TOP-6.1.4-15-EG1-2016-00001) című projekt megvalósításához 590.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A projekt célja Eger város turisztikai versenyképességének, értékesíthetőségének növelése a fenntarthatóság alappillére a fogyasztók teljes mértékű kiszolgálása a változatosság és minőség, a  folyamatos fejlődés, a vonzó turisztikai termékek, az értékmegőrzés és a hagyománytisztelet.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósulhat meg.​

 

Eger Keleti Városrész Gazdaságfejlesztést- és Munkaerő mobilitás Ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszer keretében megjelent „Gazdaságfejlesztést- és Munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” (TOP-6.1.5-15) című felhívásra.

Ennek keretében a „Eger Keleti Városrész Gazdaságfejlesztést- és Munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése” (TOP-6.1.5-15-EG1-2016-00002) című projekt megvalósításához 1.356.999.445.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A projekt célja a Kertész és Mekcsey utcák felújítása és fejlesztése annak érdekében, hogy Eger Déli iparterülete jól megközelíthető legyen a vállalkozások és munkavállalók számára. A projekt egy komplex fejlesztés része, melynek többi eleme a TOP-6.4.1-15 pályázati konstrukció részeként valósul meg. Elsődleges cél a biztonságos közlekedési feltételek biztosítása valamennyi közlekedő számára.

A komplex beruházás részeként megújul a Kertész utca - a Maklári és a Homok utcák bevonásával - az Ostorosi utcai csatlakozás és a Szarvas téri csomópont között. A projektben emellett a Mekcsey utcát is felújítják. A beruházás során a kapcsolódó közműfelújítások is megtörténnek.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósulhat meg.

 
Eger, Déli Városrész Közlekedésfejlesztése II. ütem

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszer keretében megjelent „Gazdaságfejlesztést- és Munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” (TOP-6.1.5-16) című felhívásra.

Ennek keretében a „Eger, Déli Városrész Közlekedésfejlesztése” (TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00002) című projekt megvalósításához 2.371.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el, ennek II. üteme jelenleg tervezés alatt áll.

A Sas út a Déli iparterület megközelíthetősége szempontjából kulcsfontosságú mind a vállalkozások, mind a munkavállalók számára. A beavatkozás célja Eger épített környezetének megőrzése és továbbfejlesztése, a közlekedésben részt vevők biztonsága érdekében. A kivitelezés II. ütemének célja a Sas út útfelújítása, járdaépítése és kapcsolódó zöldfelületek rendezése. A projekttel a déli városrész egységes közlekedésfejlesztési programja valósul meg. A Sas út nyugati része a vasúti átjárótól a Mátyás király útig tart.  A terv az utca, a csomópontok felújítása és járdaépítés/felújítás, szükség szerinti átalakítása. Ady Endre utcától a vasúti átjáróig az útpálya, útszegély és az út északi részén lévő járda teljes felújítása tervezett.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósulhat meg.

 

Eger Keleti Városrész Fenntartható Városi Közlekedésének fejlesztése

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszer keretében megjelent „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” (TOP-6.4.1-15) című felhívásra.

Ennek keretében a „Eger Keleti Városrész Fenntartható Városi Közlekedésének fejlesztése” (TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00003) című projekt megvalósításához 609.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A komplex projekt célja egy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztés megvalósítása, amely hozzájárul az élhető városi környezet kialakításához. A fejlesztés a városi mobilitás fenntarthatóbbá tételét szolgálja környezetileg és pénzügyileg is, emellett hozzájárul, hogy egyre többen válasszák fő közlekedési eszközként a gyalogos kerékpáros vagy közösségi közlekedési módokat.

A beruházás részeként összesen 3 db körforgalmú csomópont épül, több gyalogjárda építése, és felújítása is megtörténik, valamint 1 km hosszan kerékpárút sáv jön létre. A pályázat részeként a kerékpáros közlekedést népszerűsítő és közlekedés biztonsági célú szemléletformáló kampány is megvalósul, információs kiadványok készítése mellett.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósulhat meg.

 

Napelempark fejlesztése Egerben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszer keretében megjelent „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” (TOP-6.5.2-15) című felhívásra.

Ennek keretében a „Napelempark fejlesztése Egerben” (TOP-6.5.2-15-EG1-2016-00001) című projekt megvalósításához 1.322.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

Eger célja az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése a projekt keretében, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez, mellyel a tervezett projekt illeszkedni fog a nemzeti Energiastratégia 2030, Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv, ill. Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában megfogalmazottakhoz. Cél, hogy 5 db egyenként 499 kW teljesítményű naperőmű létesüljön, összesen 1440 db napelem beépítésével a szükséges kapcsolódó beruházások megvalósításával (hálózati csatlakozás, terület körbekerítése, biztonsági rendszer).

A projekt keretében a naperőmű által megtermelt áramot egy intelligens mérőrendszer segítségével a városi intézmények saját (közcélú) primerenergia felhasználásának csökkentése és az abból adódó ÜHG-kibocsátásának csökkentésének céljából fogják felhasználni. A tervezett termelés összhangban lesz a bevont 100 % önkormányzati tulajdonban vagy 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság birtokában lévő épületek fogyasztásával, azaz a naperőmű nem fog többet termelni, mint amennyit az épületek fogyasztanak.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósulhat meg.

bottom of page