top of page
Folyamatban lévő projektek

 

Eger, Déli Városrész Közlekedésfejlesztése

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszer keretében megjelent „Gazdaságfejlesztést- és Munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” (TOP-6.1.5-16) című felhívásra.

Ennek keretében a „Eger, Déli Városrész Közlekedésfejlesztése” (TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00002) című projekt megvalósításához 2.371.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el, ennek I. üteménél a kivitelezés már folyamatban van.

A Sas út a Déli iparterület megközelíthetősége szempontjából kulcsfontosságú mind a vállalkozások, mind a munkavállalók számára. A beavatkozás célja Eger épített környezetének megőrzése és továbbfejlesztése, a közlekedésben részt vevők biztonsága érdekében. A projekt célja Egerben a Sas út útfelújítása, kerékpárút-építése, járdaépítése és kapcsolódó zöldfelületek rendezése. A beruházás során várakozóhelyek kialakítása is tervezett. A projekttel a déli városrész egységes közlekedésfejlesztési programja valósul meg. A kivitelezés I. üteme egy 780 m-es útszakasz teljes szélességében történő felújítását jelenti és kerékpárút építését 830 m hosszan. A munkaterület átadás 2019. március 11-én megtörtént.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósulhat meg.

 

Pozsonyi utcai óvoda építése

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszer keretében megjelent „Családbarát munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” (TOP-6.2.1-15) című felhívásra.

Ennek keretében a „Pozsonyi utcai óvoda építése” (TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00001) című projekt megvalósításához 391.500.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. 2018. december 6-án Magyarország Kormánya az 1638/2018. (XII. 5.) Korm. határozattal 67 millió forint többlettámogatás megítélése mellett döntött, így a projekt támogatása 458.500.000.- forintra nőtt.

A projekt Egerben, a Pozsonyi utca és Ifjúság utca sarkán található területen új óvoda építésére irányul. A cél egy olyan épület kialakítása, amely korszerű, és ésszerűen kialakított egységként képes befogadni az óvodás korú gyermekeket. A fejlesztéssel, egy 100 fő gyermek befogadására alkalmas intézmény létesül 4 db csoportszobával, irodával, szociális helyiségekkel, játszóudvarral.

A Pozsonyi utcai új óvoda épület, az Eger, Köztársaság téren lévő Ney Ferenc Óvoda Zöld Liget Tagóvodáját váltja ki, illetve az óvoda székhelye is ide kerül.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósulhat meg.

 

Kertész utcai óvoda építése

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszer keretében megjelent „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” (TOP-6.2.1-15) című felhívásra.

Ennek keretében a „Kertész utcai óvoda építése” (TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00002) című projekt megvalósításához 391.500.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A projekt célja a 3 - 6 éves korú gyermekek óvodai elhelyezésének biztosítása, ezáltal a kisgyermekes szülők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, valamint a kisgyermeket nevelők munkaerőpiacra történő visszakerülésének segítése, amelynek érdekében Egerben a Kertész utca 100. szám alatt található területen, egy új, négycsoportos óvoda épül, mely 100 gyermek befogadására lesz alkalmas, 4 db csoportszobával, irodával, szociális helyiségekkel, udvarral. A négycsoportos óvoda funkcióján felül az épületben alakítják ki a belvárosi óvodák székhelyét, így az óvodavezetést a jelenlegi Szivárvány Óvodából (Kertész utca 38.) áthelyezik.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósulhat meg.

 

Belvárosi terek komplex megújítása

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszer keretében megjelent „Zöld város kialakítása” (TOP-6.3.2-15) című felhívásra.

Ennek keretében a „Belvárosi terek komplex megújítása” (TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001) című projekt megvalósításához 1.827.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A projekt célja, hogy a történelmi belváros - mint akcióterület - közterületei, jelenleg hasznosítatlan vagy alulhasznosított, leromlott műszaki állapotú épületei megújuljanak a tömbbelsőkkel együtt. A fejlesztések eredményeként a város környezeti állapota jelentős javulást érhet el, hiszen a beruházás vonzó városképi környezetet teremt, amely növeli az itt lakók és a városba látogatók komfortérzetét.

A projekt az alábbi beruházásokat tartalmazza:

  • Eszterházy tér felújítása

  • Hatvani Kapu tér felújítása

  • Kossuth Lajos út északi oldalának felújítása

  • Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár épületének felújítása

  • Volt Helyőrségi Klub épületének teljes rekonstrukciója

  • Erzsébet” udvar felújítása

  • Kracker” udvar felújítása

A kivitelezés az alábbi beruházások tekintetében még folyamatban van:

Eszterházy tér: A projektelem keretében a teljes tér felújítására sor kerül, hiszen a teljes zöldfelület, továbbá a burkolat is megújul az akadálymentesítési célok szem előtt tartásával. A Líceum és a Bazilika közötti gyalogos tengelyen 9X3 m-es, gránit burkolatú, vízfilmmel borított, talajsíkba süllyesztett díszmedence színesíti majd a kedvelt teret.  A területen kialakított öntözőrendszer gondoskodik a növényállomány megóvásáról. A területen kialakított öntözőrendszer gondoskodik a növényállomány megóvásáról.

Hatvani kapu tér: A kivitelezési munkák során a nyugati ostorfák alkotta fasor mentén a két közúti átkelőhely között gyalogos közlekedési zóna kerül kialakításra, úgy, hogy egy elegáns és ünnepélyes kapcsolódás jön létre a Kincstári épület főbejárata és az új sétány között.

Kossuth Lajos utca északi oldala: A projektelem keretében megújul a Kossuth Lajos út északi oldalán található növényállomány. Ez utóbbihoz kapcsolódóan felújításra kerül, díszburkolatot kap az északi járdaszakasz, illetve az ehhez kapcsolódó parkolók egy része, amelyek immár a szabványoknak megfelelően kerülnek kialakításra, ezzel megteremtve a biztonságos közlekedés feltételeit. A munkaterületen megújul a közvilágítás is.

Volt Nagypréposti Palota: a beruházás keretén belül megújul a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárnak otthont adó épület, a Volt Nagypréposti Palota, valamint megvalósul az épület akadálymentesítése. A fejlesztés megvalósításával az épület a megyei és városi könyvtári feladatokat megújult, modern környezetben tudja ellátni és alkalmassá válik arra, hogy a családok a szabadidejüket együtt hasznosan tölthessék el.

Egykori Helyőrségi Klub épülete: Az öt éve üresen álló egykori Helyőrségi Klub (HEMO) teljes rekonstrukciója átépítést, átalakítást és bővítést is jelent. A közel 1000 m2-t érintő felújítási munkák során megújul a teljes gépészet, új hűtő-fűtő légtechnikát alakítunk ki, az épületben az akadálymentes közlekedés érdekében 8 fős lift kerül beépítésre.  Ezek eredményeként az utcai szárny felújításával Családbarát „Varázskönyvtár” jön létre (földszint és emelet), amely a későbbiekben közösségi – kulturális funkciót kaphat. Az udvari rész burkolata megújul, amely kapcsán új csapadék és szennyvíz-vezeték kiépítése történik. Megtörténik az udvari épületszárny rekonstrukciója és a bontásokat követően, ezen szárny bővítése.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósulhat meg.

 
Óvodák energetikai korszerűsítése Egerben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszer keretében megjelent „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (TOP-6.5.1-15) című felhívásra.

Ennek keretében az „Óvodák energetikai korszerűsítése Egerben” (TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00003) című projekt megvalósításához 163.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A projekt átfogó célja az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül fontos célkitűzés, hogy a város tulajdonában lévő intézmények, épületek illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják.

A projekt keretében három egri óvoda, a Benedek Elek Óvoda Joó János Tagóvoda (3300 Eger Kallómalom út 1-3.), a Szivárvány Óvoda Eszterlánc Tagóvoda (Eger, Remenyik Zsigmond u. 17.), és a Ney Ferenc Óvoda Gyermekkert Tagóvoda (3300 Eger, Nagyváradi út 1) energetikai felújítása valósul meg.

Benedek Elek Óvoda Joó János Tagóvoda (3300 Eger Kallómalom út 1-3.):

Az energiatakarékosság érdekében az épületet hőszigeteléssel látják el, a nyílászárókat korszerű kialakításúra cserélik. A hőszigetelés kiterjed a homlokzatokra, lábazatokra és a tetőfödémekre is. Szúnyoghálót szerelnek fel a konyhai helyiségek ablakaira, valamint a csoportszobák egy-egy nyílószárnyára. Az előtetők felújításra kerülnek.


 

Szivárvány Óvoda Eszterlánc Tagóvoda (Eger, Remenyik Zsigmond u. 17.):

 

Az energiatakarékosság érdekében az épületet hőszigeteléssel látják el, a nyílászárókat korszerű kialakításúra cserélik. A hőszigetelés kiterjed a homlokzatokra, lábazatokra és a tetőfödémekre is. Szúnyoghálók kerülnek felszerelésre.  Az előtetők felújításra kerülnek.

 

Ney Ferenc Óvoda Gyermekkert Tagóvoda (3300 Eger, Nagyváradi út 1):

 

Az energiatakarékosság érdekében az épületet hőszigeteléssel látják el, a nyílászárókat korszerű kialakításúra cserélik. A hőszigetelés kiterjed a homlokzatokra, lábazatokra és a tetőfödémekre is. A régi épület födémén a meglévő ásványgyapot hőszigetelésre további 12 cm lágy kőzetgyapot szigetelés kerül leterítésre.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósulhat meg.


 

Lajosvárosban a Köztársasági téren komplex egészségügyi központ fejlesztése

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszer keretében megjelent „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” (TOP-6.6.1-15)  című felhívásra.

Ennek keretében a „Lajosvárosban a Köztársasági téren komplex egészségügyi központ fejlesztése” (TOP-6.6.1-15-EG1-2016-00001) című projekt megvalósításához 330.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A projekt célja az Integrált Városfejlesztési Stratégiával összhangban Eger népességének megtartása, kötődésének erősítése, ennek érdekében a szociális és egészségügyi ellátórendszerek fejlesztése.

Az újonnan épülő egészségügyi központba kerül a Lajosvárosi városrészben jelenleg is működő két felnőtt háziorvosi ellátást biztosító, szintén kettő gyermekorvosi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatás, valamint egy védőnői tanácsadást ellátó szakmai csoport működése.  Az érintett ingatlanban jelenleg a Ney Ferenc Óvoda Zöld Liget Tagóvodája működik, melynek áthelyezését követően kezdődhet meg a beruházás. A meglévő épületet teljesen elbontják, az új kialakításával a különböző szolgáltatások elkülönülhetnek egymástól.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósulhat meg.

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszer keretében megjelent „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” (TOP-6.6.2-15) című felhívásra.

Ennek keretében a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben” (TOP-6.6.2-15-EG1-2016-00001) című projekt megvalósításához 159.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A projekt két telephelyen, két szociális alapszolgáltatást biztosító intézmény felújítását, kialakítását tartalmazza, amelyek közül az alábbi projektelem megvalósítása még folyamatban van:

• Korszerű Gondozói Ház nappali ellátó építése (új szolgáltatás): a közelmúltban kialakított gondozóházban megvalósult funkciók nappali ellátó funkcióval bővülnek. A meglévő ingatlanhoz bővítményként építendő épületszárnyban valósul meg a nappali ellátás.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósulhat meg.

 

Leromlott városi területek rehabilitációja Egerben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszer keretében megjelent „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” (TOP-6.7.1-15) című felhívásra.

Ennek keretében a „Leromlott városi területek rehabilitációja Egerben” (TOP-6.7.1-15-EG1-2016-00001) című projekt megvalósításához 263.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A projekt átfogó célja a Szala városrészben élő családok fizikai és társadalmi kirekesztettségének csökkentése, hosszabb távon annak megszüntetése olyan komplex szolgáltatások bevezetésével, melyek a célcsoport aktív cselekvő részvételével valósulnak meg, életkörülményeik javítását szolgálják, és amelyben a többségi társadalom a lehető legszélesebb körű bevonása, részvétele is biztosított. Célunk még a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. A beavatkozás alapja a Szala városrész lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása.

A projekt részcéljai:

- A szegregátum területén önkormányzati bérlakások felújítása.

- A beavatkozási területen önkormányzati bérlakások felújítása, építése.

- A közösségi ház tetőszerkezetének felújítása (Árnyékszala utca 42.).

- Árnyékszala és Verőszala utak fejlesztése, felújítása

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósulhat meg.

 

Eger Megyei Jogú Város foglalkoztatási paktuma

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszer keretében megjelent „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” (TOP-6.8.2-15) című felhívásra.

Ennek keretében az „Eger Megyei Jogú Város foglalkoztatási paktuma” (TOP-6.8.2-15-EG1-2016-00001) című projekt megvalósításához 925.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A projekt konzorciumi formában valósul meg, a konzorcium vezetője Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, akinek alapvető feladata a paktum projekt szakmai megvalósításának biztosítása, az ahhoz szükséges szakmai kapacitások megteremtése.  A konzorciumi együttműködés eredményeként a foglalkoztathatóság, a képzettségi szint széles körben javul, az álláskereső hátrányos helyzetű személyek száma mérséklődik, az állást keresők és a munkaadók a jelenleginél rövidebb idő alatt egymásra találnak, a helyi gazdaság erősödik, a befektetés-ösztönzési programelem hatására új vállalkozások telepednek le a városban, a piaci keresletnek megfelelő átképzésekre, továbbképzésekre kerül sor a munkahelyek megőrzése érdekében, támogatott munkahelyek kerülnek létrehozásra.

A projekt időtartama 60 hónap, 2021.06.30-ig a foglalkoztatási paktum keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma 634 fő, az álláshoz jutók száma 277 fő, és az álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma 180 fő lesz.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósulhat meg.

 

A társadalmi együttműködés erősítése a Szala városrészben

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszer keretében megjelent „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” (TOP-6.9.1-15)  című felhívásra.

Ennek keretében „A társadalmi együttműködés erősítése a Szala városrészben” (TOP-6.9.1-15-EG1-2016-00001) című projekt megvalósításához 80.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A projekt célja a Szala városrészben élő családok, fizikai és társadalmi kirekesztettségének csökkentése, vagy azok megszüntetése, olyan szolgáltatások bevezetésével, melyek a célcsoport aktív részvételével valósulnak meg, életkörülményeik javítását szolgálják. További cél a mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.

A program részeként megvalósulnak közösségfejlesztést célzó kezdeményezések (gyermek- és ifjúsági közösségi programok, sport-klub, alapszintű hangszertanulás, közösségi családi programok). Cél a projekt teljes időtartama alatt a folyamatos szociális munka megteremtése (egyéni fejlesztési tervek készítése, mentorálás, életvezetési tanácsadás, társadalmi beilleszkedés támogatása). A projektben fontos szerepe van a törekvés a foglalkoztatás elősegítésére programelemeknek (alapkompetenciák fejlesztése, munkaerő-piaci mentorálás, pályaválasztási tanácsadás, Állásvadász Klub működtetése, hatékony álláskeresési technikák elsajátítása). A program fontos része a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás (csoportfoglalkozás várandós anyáknak, babaklub, gyermekvédelmi előadások). Kiemelten fontosak a gyermekek iskolai felzárkóztatását segítő programok (iskolai tanulmányok támogatása, iskolai beilleszkedést támogató programok). Megvalósulnak még egészségügyi programok (kihelyezett tanácsadás a kábítószer használatról, életvezetési csoport, egészség és családi hétvégék).

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósulhat meg. A projekt részletes ismertetője

Felsőváros Csillagai – közösen a közösségért

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszer keretében megjelent „A helyi identitás és kohézió erősítése” (TOP-6.9.2-16)  című felhívásra.

Ennek keretében a „Felsőváros Csillagai – közösen a közösségért” (TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001) című projekt megvalósításához 247.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A projekt célja, hogy teret engedve a helyi civil szerveződéseknek, aktivizálja az akcióterület lakosságát abban a reményben, hogy a jövőben nem csak lakásuk, de házuk és lakótelepük tulajdonosának is érezzék magukat; megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településrészhez való kötődés is. A tervezett beavatkozások minőségi változást hoznak a települési közösségek életében. A projekt konzorciumi formában valósul meg az Egri Kulturális és Művészeti Központ és az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény részvételével, a programok, események, tevékenységek 2019 januárjától kezdődtek.

A projektben tervezett közösségfejlesztési folyamat a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt módszertanát követve, az abban biztosított mentor szakmai támogatásával valósul meg. A mentorok már a projekt előkészítő szakaszában is részt vettek egyes konzorciumi megbeszéléseken, szakmailag segítették a tervezést.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósulhat meg.

bottom of page