top of page
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Engedjék meg, hogy az Egri Városfejlesztési Kft., mint Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata terület- és településfejlesztési operatív program keretében megvalósuló projektjei projektmenedzsmenti feladatait ellátó gazdasági társaságának képviseletében, a cég ügyvezetőjeként köszöntsem Önöket!

 

Mindannyiunk által ismert tény, hogy az emberek a történelmi idők kezdetétől terveznek meg és hajtanak végre közösen nagy feladatokat. A mai kor e feladatainak végrehajtására a projektmenedzsment szolgál.

 

A projektmenedzsment lexikális meghatározás szerint „az erőforrások szervezésével és azok irányításával foglalkozó szakterület, melynek célja, hogy az erőforrások által végzett munka eredményeként egy adott idő- és költségkereten belül sikeresen teljesüljenek a projektek céljai.” Bizonyos vagyok abban, hogy ez a definíció a kollégáimmal 2009 óta elvégzett, rendkívül összetett szakmai munkánk révén tartalmat nyert.

 

Első feladatunkat képezte, amikor Eger városa országos viszonylatban is az elsők között, tárgyánál fogva a legösszetettebb és elemeinek összességét tekintve legbonyolultabb város rehabilitációs beruházását valósította meg a történelmi belvárosban.

 

Bízom abban, hogy számos városi rendezvényen és lakossági fórumon való részvételünkön, a médiában való megjelenésünkön, vagy éppen a munkánk iránt érdeklődést mutató egriekkel spontán folytatott utcai beszélgetéseken túl, honlapunk is hozzájárul majd ahhoz, hogy szakmai tevékenységünk az az iránt érdeklődők számára ismertté és megismerhetővé váljon.

 

Eger Magyarország gyöngyszeme: egy város, amely úgy ápolja gazdag történelmi múltját, hogy közben a jövőbe is tekint.  E történelmileg kiemelkedő sorsú városban élni és érte dolgozni, nemcsak lehetőség, de egyben feladat is, hiszen rajtunk múlik, hogy méltóvá válunk-e Széchenyi István szavaihoz, melyek szerint: „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és munkálkodhass a jövőn”.

 

Megtisztelő figyelmüket megköszönve, jó böngészést kívánok!

 

Dr. Kurucz András
ügyvezető
bottom of page