top of page

Lezárult projektek

Déli iparterület alapinfrastruktúra fejlesztése

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszer keretében megjelent „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” (TOP-6.1.1-15) című felhívásra.

Ennek keretében a „Déli iparterület alapinfrastruktúra fejlesztése” (TOP-6.1.1-15-EG1-2016-00001) című projekt megvalósításához 1.200.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el, a projekt végső megvalósítási összege 1.067.063.955.- forint volt, 100%-os intenzitású támogatás mellett.

A város életében stratégiai fontosságú cél a munkahelyteremtés, a város gazdasági potenciáljának növelése. A gazdaságfejlesztés a város hagyományaira épülő, az adottságokat jobban kihasználó iparfejlesztéssel valósítható meg. Erre az iparterületek közül a déli iparterületek – azon belül is a régi rendező pályaudvar és térsége, valamint a volt kertészeti területek és az Andornaktályához közeli beépítetlen területek – a legalkalmasabb helyszínek. A barna- vagy zöldmezős iparterület fejlesztések aktivizálásával, a hasznosításnak megfelelő átalakításával értékes területek nyerhetők.

A fejlesztés keretén belül a szomszédos települések irányába egy térségi ipari-gazdasági övezet kialakítására nyílt lehetőség. A projekt megvalósításával Eger Megyei Jogú Város déli iparterülete alapinfrastruktúrájának kiépítése valósult meg. A projekt végleges műszaki tartalma szerint útépítési munkálatokat tartalmazott.

A beruházás három szakaszban valósult meg. Az első szakaszban kialakításra került egy új csomópont a Faiskola út - Szövetkezet út kereszteződésénél, majd innentől keleti irányban, a Füzesabony-Eger vasútvonal kereszteződéséig kiépítésre került az új út, ahol létrejött egy fénysorompóval biztosított kereszteződés. Ehhez kapcsolódóan megtörtént a MÁV felsővezeték kiváltása az átjáró környezetében. A második szakasz nyomvonala a Füzesabony-Eger vasútvonal kereszteződéstől a Külsősor utca jelenlegi végpontjáig tart, ahol szintén új építés valósult meg. Végezetül a harmadik szakasz a vasúti pálya keleti oldalán haladva a Külsősor út felújítását tartalmazta.

Az új úthoz kapcsolódóan a szükséges közvilágítás, járda és vízelvezető árok is elkészült. Az épülő út mentén több buszöböl létesült, valamint személy- és teherautó parkoló épült. A meglévő földárkok tisztítása, profilozása is a projekt része.

A kivitelezést a HE-DO Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.) és a PENTA Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.) konzorciumban végezte. A munkaterület átadás-átvételi eljárása 2017.10.24-én zajlott, a teljesítés 2018.07.24-én megtörtént, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezajlott.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

 

Csiky Sándor utca és Maczky Valér utca út- és közterület felújítása

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszer keretében megjelent „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” (TOP-6.1.5-16) című felhívásra.

Ennek keretében a „Csiky Sándor utca és Maczky Valér utca út- és közterület felújítása” (TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00001) című projekt megvalósításához 156.999.985.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A projekt célja a Csiky Sándor utca és a Maczky Valér utca felújítása és fejlesztése volt, annak érdekében, hogy Eger központi területe jól megközelíthető legyen a vállalkozások és munkavállalók számára. A beruházás során mintegy 360 m szakaszon újult meg az útburkolat a jelzett utcákban.

A projekt egy komplex fejlesztés része volt, melynek többi eleme a TOP-6.3.3-16 pályázati konstrukció keretében valósult meg.

A kivitelezést a LARENTA Kft. (3300 Eger, Farkasvölgy út. 37.) végezte. A munkaterület átadás-átvételi eljárása 2017.12.22-én zajlott, a teljesítés 2018.12.10-én megtörtént, a műszaki átadás-vételi eljárás is sikeresen lezajlott.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

 

Csiky Sándor utca és Maczky Valér utca csapadékvíz-elvezetés felújítása

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszer keretében megjelent „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” (TOP-6.3.3-16) című felhívásra.

Ennek keretében a „Csiky Sándor utca és Maczky Valér utca csapadékvíz-elvezetés felújítása” (TOP-6.3.3-16-EG1-2017-00001) című projekt megvalósításához 120.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A projekt célja Eger Város csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése, állapotának javítása, a vízkár veszélyeztetettségének csökkentése volt. A beruházás során a belváros egyik legforgalmasabb útja, a Csiky Sándor utca csapadékvíz-elvezetési rendszerének teljes felújítása történt meg, a szükséges, részben új csapadékcsatorna építésével, bővítésével, és rekonstrukciójával, több mint 300 m hosszúságban. Az érintett szakaszokon a csatornák vízelvezető képessége a 6-szorosára változott.

A kivitelezést a LARENTA Kft. (3300 Eger, Farkasvölgy út. 37.) végezte. A munkaterület átadás-átvételi eljárása 2017.12.22-én zajlott, a műszaki-átadás átvétel 2018.12.10-én megtörtént és sikeresen lezajlott. A projekt 2019.05.31-én zárul a beruházást követő szemléletformáló kampány megvalósításával.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

 

Családbarát bölcsődei közszolgáltatások fejlesztése Egerben

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszer keretében megjelent „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” (TOP-6.2.1-16) című felhívásra.

Ennek keretében a „Családbarát bölcsődei közszolgáltatások fejlesztése Egerben” (TOP-6.2.1-16-EG1-2017-00001) című projekt megvalósításához 5.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A pályázat célja a 0 - 3 éves korú gyermekek bölcsődei ellátása feltételeinek javítása volt, amelynek eredményeképpen nőtt a bölcsődei ellátás színvonala, így korszerűbb intézmények képesek befogadni a gyermekeket. A projekt részeként a Montessori és a Semmelweis Ignác Bölcsőde eszközfejlesztése valósult meg. Ennek keretében beszerzésre kerültek a nevelői munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges eszközök, továbbá a bölcsődei csoportok számára olyan játszóeszközök kerültek megvásárlásra, amelyek elősegítik a mozgáskoordinációt, fejlesztik a gyermekek egyensúlyérzékét, kibővítik a játéklehetőségeket a szerepjáték, szabályjáték eszközeivel.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 

 

Családbarát óvodai közszolgáltatások fejlesztése Egerben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszer keretében megjelent „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” (TOP-6.2.1-15) című felhívásra.

Ennek keretében a „Családbarát óvodai közszolgáltatások fejlesztése Egerben” (TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00004) című projekt megvalósításához 5.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A pályázat célja a 3 - 6 éves korú gyermekek óvodai elhelyezésének, ellátásának fejlesztése volt, mellyel javult az óvodai ellátás színvonala, így a korszerű intézmények képesek befogadni az óvodás korú gyermekeket. A projekt részeként három tagóvoda konyhai eszközeinek fejlesztése valósult meg:

• Szivárvány Óvoda Eszterlánc Tagóvodája: a beruházás részeként egy 200 l-es gázüzemű főzőüst, 6 tálcás kombisütő, és hőszigetelt ételszállító láda került beszerzésre.

• Benedek Elek Óvoda OVI-VÁR Tagóvodája: egy 300 l kapacitású, gázüzemű főzőüst került beszerzésre

• Ney Ferenc Óvoda Gyermekkert Tagóvodája: egy 200 l-es gázüzemű főzőüst és hőszigetelt ételszállító láda került beszerzésre.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

 

Belvárosi terek komplex megújítása

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszer keretében megjelent „Zöld város kialakítása” (TOP-6.3.2-15) című felhívásra.

Ennek keretében a „Belvárosi terek komplex megújítása” (TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001) című projekt megvalósításához 1.827.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A projekt célja, hogy a történelmi belváros - mint akcióterület - közterületei, jelenleg hasznosítatlan vagy alulhasznosított, leromlott műszaki állapotú épületei megújuljanak a tömbbelsőkkel együtt. A fejlesztések eredményeként a város környezeti állapota jelentős javulást érhet el, hiszen a beruházás vonzó városképi környezetet teremt, amely növeli az itt lakók és a városba látogatók komfortérzetét.

A projekt az alábbi beruházásokat tartalmazza:

 • Eszterházy tér felújítása

 • Hatvani Kapu tér felújítása

 • Kossuth Lajos út északi oldalának felújítása

 • Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár épületének felújítása

 • Volt Helyőrségi Klub épületének teljes rekonstrukciója

 • Erzsébet” udvar

 • Kracker” udvar

A kivitelezés az alábbi beruházások tekintetében már befejeződött:

Erzsébet udvar: A fejlesztés további részeként a történelmi belváros egyik legjelentősebb belső udvara, az Erzsébet udvar is megújult.  A meglévő zöldfelületek területének megőrzésével megtörtént a meglévő burkolatok újjáépítése, amellyel a tér közösségi funkciókat kaptak., a belső udvarban, továbbá megújult a teljes közvilágítás, valamint az újonnan telepített gazdag növényállomány megóvására öntözőrendszer épült ki.    

Kracker udvar: A fejlesztés eredményeként teljesen megújult a korábban „Bajcsy” tömbbelsőként emlegetett, jelenleg Kracker János Lukács festőművészről elnevezett belső udvar, amellyel a tér a jövőben új közösségi funkciókat kaphat.

A beruházás során megtörtént a burkolatok akadálymentes közlekedést biztosító felújítása, továbbá a teljes, azaz mintegy 680 m2 zöldfelület megújult. A projektelem megvalósításával cca. 1 450 m2 nyitott tér jött létre.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

 

Felnémet alközpont fejlesztése

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszer keretében megjelent „Zöld város kialakítása” (TOP-6.3.2-15) című felhívásra.

Ennek keretében a „Felnémet alközpont fejlesztése” (TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00002) című projekt megvalósításához 116.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A beruházás keretében a Berva lakótelep zöldfelületei megújultak, gyepesítés, lombhullató fák (25 db) telepítése történt, kialakításra került egy, a lakosság rekreációját, aktív pihenését szolgáló fitness park, továbbá a játszótér biztonságos elkerítése is megvalósult. A beavatkozási terület egy részén 20x40 m-es, gyepfelületű kispályás labdarúgó pálya épült, amely elsősorban az itt élő gyerekeknek, fiataloknak szolgál a szabadidő hasznos eltöltésére. A területre egységes utcabútor család került kihelyezésre, mely padokat, hulladékgyűjtőket, kerékpártámaszokat és információs tábla elemeket egyaránt tartalmaz. A zöldfelületek megközelítését, elérhetőségét szolgáló belterületi út javításához kapcsolódóan a meglévő parkolók is rendezésre, felújításra kerültek. A hulladéklerakó felszámolása megtörtént, új, zárható hulladéktárolót alakítottak ki, 3 db egyenként 1100 liter űrtartalmú hulladékgyűjtő került elhelyezésre, mely lehetővé teszi a hulladék szelektív gyűjtését. A lakótelep teljes zöldfelületén az elöregedett, kiszáradt fák kivágásra kerültek.

A kivitelezést a Bódi Művek Kft. (3324 Felsőtárkány, Szüret u. 5.) végezte. A munkaterület átadás-átvételi eljárása 2017.09.28-án zajlott, a teljesítés 2018.04.16-án megtörtént, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezajlott.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.


 

Eger Déli iparterület fenntartható városi közlekedésfejlesztése

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszer keretében megjelent „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” (TOP-6.4.1-15) című felhívásra.

Ennek keretében a „Eger Déli iparterület fenntartható városi közlekedésfejlesztése” (TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00001) című projekt megvalósításához 305.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A projekt megvalósításával egyik célunk Eger MJV Önkormányzata Fenntartható Városi Mobilitási Tervének elkészítése. A projekt másik konkrét célkitűzése a Kistályai út és ezzel együtt a déli iparterület fenntartható közlekedésfejlesztése, ezen belül kerékpáros útvonalak kialakítása. A beruházással legfőbb célunk a déli iparterületen élők és itt dolgozók számára biztosítani a biztonságos közlekedési feltételeket. A fenti célok elérésének érdekében 1685 m kerékpárút épül, illetve 1300 m kerékpárút készül el felfestéssel. A projekt 2019.06.15-én zárul a beruházást követő szemléletformáló kampány megvalósításával.

A kivitelezést a DYNAMIC ÚT Kft. (3300 Eger, Kistályai u. 18.) végezte. A munkaterület átadás-átvételi eljárása 2018.06.22-án zajlott, a teljesítés 2019.02.25-én megtörtént, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezajlott.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

 

Eger, Malom út fenntartható városi közlekedésfejlesztése

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszer keretében megjelent „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” (TOP-6.4.1-15) című felhívásra.

Ennek keretében az „Eger, Malom út fenntartható városi közlekedésfejlesztése” (TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00002) című projekt megvalósításához 72.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A projekt célkitűzése a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztés megvalósítása. A fejlesztés hozzájárulhat az élhető városi környezet kialakításához és a városi mobilitás fenntarthatóbbá tételét szolgálja majd környezetileg és pénzügyileg is. Hozzájárul ahhoz, hogy egyre többen válasszák a napi utazások során fő közlekedési eszközként a gyalogos, kerékpáros, vagy közösségi közlekedési formát a városban.

A beruházás keretében a Malom utcán korszerűsítésre kerül a parkolási rendszer, mintegy 3100 m2-en aszfaltozott burkolatú parkoló építése valósul meg. Ez 60 db új parkolóhelyet jelent, amelyek közül 2 db akadálymentesített. A fejlesztéshez kapcsolódóan kerékpártárolók telepítése is megtörténik, illetve felújításra kerül a parkolót szegélyező járdafelület. A projekt keretében összesen 843 m hosszan felfestett, új kerékpárút jön létre. A projekt 2019.05.31-én zárul a beruházást követő szemléletformáló kampány megvalósításával.

A kivitelezést a DYNAMIC ÚT Kft. (3300 Eger, Kistályai u. 18.) végezte. A munkaterület átadás-átvételi eljárása 2018.07.18-án zajlott, a teljesítés 2019.02.22-én megtörtént, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezajlott.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

 

A Vitkovics ház energetikai rekonstrukciója

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszer keretében megjelent „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (TOP-6.5.1-15) című felhívásra.

Ennek keretében „A Vitkovics ház energetikai rekonstrukciója” (TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00001) című projekt megvalósításához 17.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A projekt átfogó célja az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése volt úgy, hogy a város tulajdonában lévő intézmények, épületek illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják.

Terveink között szerepelt a műemléknek nyilvánított Vitkovics ház homlokzati nyílászáróinak épületenergetikai korszerűsítése, valamint festése. Az így felújított homlokzati nyílászárókkal nem csak az épület energiahatékonysága növekszik, hanem az oda látogatók és dolgozók komfortérzete is nagyban javul.

A projektben foglalt tevékenységek hozzájárultak az önkormányzat által fejleszteni kívánt intézmények primerenergia-fogyasztásának csökkentéséhez.

A kivitelezést az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye (3300. Eger, Bem tábornok út 3.) végezte. A munkaterület átadás-átvételi eljárása 2018.10.08-án történt meg, 2018.10.31-én sikeresen lezárult a műszaki átadás – átvételi eljárás.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Épületenergetikai rekonstrukció Egerben az Idősek Berva-Völgyi otthonában

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszer keretében megjelent „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (TOP-6.5.1-15) című felhívásra.

Ennek keretében az „Épületenergetikai rekonstrukció Egerben az Idősek Berva-Völgyi otthonában” (TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00002) című projekt megvalósításához 31.780.908.- forint vissza nem térítendő támogatást vesz igénybe.

A projekt átfogó célja az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül fontos célkitűzés, hogy a város tulajdonában lévő intézmények, épületek illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják. Terveink között szerepel a Berva-Völgyi otthona épületében a fűtési rendszer korszerűsítése, 2 db korszerű kondenzációs kazán beépítése és fűtési csövek átalakítása a kazánházon belül. Az épület energiafogyasztásának mérésére és intelligens vezérlésére szolgáló menedzsment rendszert is kialakítunk. Ezek által az energiahatékonyság növekszik, az ott lakók és dolgozók komfortérzete is nagyban javul.

A projektben foglalt tevékenységek hozzájárulnak az önkormányzat által fejleszteni kívánt intézmények primerenergia-fogyasztásának csökkentéséhez.

A kivitelezést a Fenstherm Kontakt Kft. (1081. Budapest, Kun u. 4. fszt. 7.) végezte. A munkaterület átadás-átvételi eljárása 2018.10.12-én történt meg, 2019.04.30-án sikeresen lezárult a műszaki átadás – átvételi eljárás.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

 

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Egerben

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszer keretében megjelent „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” (TOP-6.6.1-15) című felhívásra.

Ennek keretében a „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Egerben” (TOP-6.6.1-15-EG1-2016-00002) című projekt megvalósításához. 128.711.512,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A projekt célkitűzése az volt, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégiával összhangban megvalósuljon Eger népességének megtartása. Ennek érdekében kiemelt cél a szociális és egészségügyi ellátórendszerek fejlesztése. Összesen három telephelyen, négy felnőtt háziorvosi, kettő gyermekorvosi, és két helyen védőnői alapellátást biztosító egészségügyi egység felújítása, kialakítása valósult meg az alábbiak szerint:

• A Hadnagy utca 5. szám alatti szolgáltatóházban működő gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó helyiségek teljes körű felújítása történt meg akadálymentesítéssel.

Eger MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő Hadnagy utca 5. (Hrsz.: 6415) szám alatti ingatlanon álló orvosi és védőnői rendelő funkciójú épület újult meg, a jelenleg érvényes elő-írásoknak megfelelően. Az orvosi és védőnői funkciók elválasztása megtörtént külön kazán elhelyezésével, külön mérőórák felszerelésével. Az épület gépészeti és villamos hálózata is teljes egészében megújult.

A kivitelezést az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye (3300. Eger, Bem tábornok út 3.) végezte. A munkaterület átadás-átvételi eljárása 2018.01.15-én zajlott, a teljesítés 2018.05.28-án megtörtént, a használatba vételi eljárás sikeresen lezajlott.

• A Napsugár utca 1/A. szám alatti, egészségügyi egységben három felnőtt háziorvosi rendelő újult meg.

A meglévő létszámmal, a meglévő és változatlan feladatkörök színvonalas ellátása érdekében az épületrész energia-hatékony módon történő felújítására volt szükség. A három rendelői egység közműveinek önálló mérhetősége és a váróterület megnövelése volt a cél. A projekt a következő átalakításokat, kivitelezési munkálatokat tartalmazta: rendelőegységek energiafogyasztásának különválasztása, a jogszabályi előírásoknak megfelelő vizes helyiségek kialakítása, a várótér megnövelése, az eredeti, régi nyílászárók cseréje. Az épület gépészeti és villamossági hálózatának korszerűsítése is megtörtént. Az esélyegyenlőség biztosításának keretében akadálymentes parkoló kialakítására is sor került.

A kivitelezést az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye (3300. Eger, Bem tábornok út 3.) végezte. A munkaterület átadás-átvételi eljárása 2017.06.01-én zajlott, a teljesítés 2017.11.06-án megtörtént, a használatba vételi eljárás sikeresen lezajlott.

• Felnémeti orvosi rendelő: Felnémet városrészben, az Egri út 5. szám alatt található épületben egy gyermekorvosi, egy felnőtt háziorvosi rendelő, és egy védőnői tanácsadó felújítása valósult meg. Az épületben öt szolgáltatás, nevezetesen gyógyszertár, védőnői szolgálat, gyermekorvosi rendelő és két felnőttorvosi rendelő működik.

Minden szolgáltatási részen megvalósult a komplex akadálymentesítés (akadálymentes WC pelenkázóval, akadálymentes bejutás és parkoló, információs rendszer, mobil indukciós hurok, stb.). Megtörtént a nyílászárók cseréje. Megvalósult a belső padló és falburkolatok cseréje, felújításra kerültek a szociális és vizes helyiségek is. Épületgépészeti munkák keretében megvalósult a teljes fűtéskorszerűsítés, a teljes ivóvízhálózat korszerűsítése. A beruházás keretében a teljes elektromos hálózat felújítása megtörtént.

A kivitelezést az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye (3300. Eger, Bem tábornok út 3.) végezte. A munkaterület átadás-átvételi eljárása 2018.05.23-án zajlott, a teljesítés 2018.11.30-án megtörtént, az átadás-vételi eljárás sikeresen lezajlott.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszer keretében megjelent „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” (TOP-6.6.2-15) című felhívásra.

Ennek keretében a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben” (TOP-6.6.2-15-EG1-2016-00001) című projekt megvalósításához 159.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A projekt két telephelyen, két szociális alapszolgáltatást biztosító intézmény felújítását, kialakítását tartalmazza, melyek közül az alábbi valósult meg:

• Felsővárosi Gondozási Központ felújítása: a gondozási központ megfelelő felújításának érdekében a lapostetős épületrész tetőtér beépítésre került, ahol helyet kapott a dolgozói, szociális rész.

A kivitelezést a Fenstherm Kontakt Kft. (1081. Budapest, Kun u. 4. fszt. 7.) végezte. A munkaterület átadás-átvételi eljárása 2018.06.25-én történt meg, 2019.05.15-én sikeresen lezárult a műszaki átadás – átvételi eljárás.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Eger - belváros rehabilitációja
Dobó tér – Eger patak – Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen valósította meg az Új Széchenyi Terv Észak-magyarországi Operatív Program támogatási rendszer keretében megjelent „Megyei Jogú Városok integrált rehabilitációja” (ÉMOP-3.1.2/C-09) című felhívásra benyújtott projektjét.

A „Dobó tér – Eger patak – Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja” (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2011-0001) című projekt megvalósításához 3.992.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el Eger MJV Önkormányzata, önerővel bővítve pedig több mint 5 milliárd forintból újulhatott meg Eger történelmi belvárosa.

A projekt célja volt a terek összefüggő rendszerének, a műemléki védettségű barokk belvároshoz méltó kialakítása és a megújuló közterületek közvetlenebb kapcsolatának megteremtése az Eger patakkal. Cél volt továbbá a megújult közterületek sokoldalú hasznosíthatósága és az, hogy a belváros központi területének állapota – egységes minőségben – jelentősen javuljon.

A Dobó tér, az Eger patak belvárosi szakasza és a belvárosi térsor megújításával a közterületek és a városi terek egységes építészeti koncepció szerint lettek átalakítva, olyan környezet alakult ki, melyben az itt élők mellett az ide látogatók is könnyen otthon érzik magukat. A megújult belvárosi tereken elsőbbséget élvez a gyalogosforgalom, javultak a kerékpáros-közlekedés körülményei, új szemlélettel lett szabályozva a belvárosi forgalmi rend és a parkolás.

A projekt keretén belül a következő 25 projektelem valósult meg:

 1. Kálvin ház homlokzatának felújítása;

 2. Bartakovics Béla Közösségi ház homlokzatának felújítása;

 3. Senator-ház homlokzatának felújítása;

 4. Dobó tér 6/A irodaház felújítása;

 5. Zalár utca felújítása;

 6. Gerl Mátyás utcát Végvári vitézek terével összekötő gyalogoshíd felújítása;

 7. Fazola utcát Eszperantó sétánnyal összekötő gyalogoshíd építése;

 8. Valide Sultana fürdőrom látogathatóvá tétele;

 9. Irgalmasok kápolnája restaurálása és homlokzatának felújítása;

 10. Lenkey János Általános Iskola udvari és utcai homlokzatainak felújítása;

 11. Minorita templom restaurálása és homlokzatának felújítása;

 12. Parkolóház építése;

 13. Patakmeder-rekonstrukció és kerékpárút építése;

 14. Városháza részleges rekonstrukciója;

 15. Dobó tér – dísztér és rendezvénytér felújítása;

 16. Kis Dobó tér felújítása;

 17. Buttler ház környezetének közterületi rekonstrukciója, Gólya utcai játszótér felújítása;

 18. Közösségi tér kialakítása az Eszperantó sétány mentén;

 19. Eszperantó sétány felújítása;

 20. Közterület fejlesztés a volt halpiac területén (Gárdonyi tér);

 21. Dobó utca – Tinódi Sebestyén tér felújítása;

 22. Bajcsy-Zsilinszky utca felújítása;

 23. Jókai utca felújítása;

 24. Végvári vitézek tere – közterület fejlesztés;

 25. Társadalmi akciók, ún. Soft tevékenységek, programok.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg 2012 szeptemberétől 2015 decemberéig.

A megvalósított fizikai és társadalmi környezet megújítását támogató tevékenységek együttesen tehetik Eger belvárosát vonzóbbá, színesebbé és élhetőbbé. Mindez nem csupán a turizmus sikeréért, hanem elsődlegesen a helyi polgárokért történt. A rehabilitáció eredményei, pozitív hatásai minden egri ember jövőjét szolgálja.

 

Kálvin ház homlokzatának felújítása:

 

A Kálvin ház homlokzat-felújításának koncepciója:

Az alapkoncepció az utcai homlokzatokon szükséges felújítás volt.

1. A földszinti vizesedés megszüntetése a nedvességdiagnosztikai szakvéleménynek

megfelelően.

2. Az épület homlokzatfestése.

3. Külső nyílászárók külső szárnyainak szükséges javítása, festése

 

A kivitelezést az Ertamil Kft. (3300 Eger, Rajner Károly u. 41.) végezte. A munkaterület átadás-átvételi eljárás 2012.10.01-én zajlott, a teljesítés 2012.11.28-án megtörtént, a használatba vételi eljárás sikeresen lezajlott.

 

 

Bartakovics Közösségi Ház homlokzat felújítása:

 

A Bartakovics Béla Mûvelõdési Ház homlokzat-felújításának koncepciója a következő volt:

Az alapkoncepció az utcai homlokzatokon szükséges felújítás:

1. Új lábazat készítése

2. Vakolatjavítások a szükséges helyeken

3. Az utcai homlokzat festése

4. Külsõ nyílászárók külsõ szárnyainak szükséges javítása, festése

5. Bádogos szerkezetek javítása, ereszszegély, eresz- és lefolyócsatorna cseréje

6. Táblák és feliratok egységes kialakítása

 

A kivitelezést a Nívóber Kft. (3300 Eger, Trinitárius út 2.) végezte. A munkaterület átadás-átvételi eljárás 2012.09.17-én zajlott, a teljesítés 2012.11.23-án megtörtént, a használatba vételi eljárás sikeresen lezajlott.

 

 
Szenátor ház homlokzat felújítása:

 

A Senator ház homlokzat-felújításának koncepciója:

Az alapkoncepció az utcai homlokzatokon szükséges felújítás:

1. Vakolatjavítás a szükséges helyeken

2. Homlokzatfestés

3. Külsõ nyílászárók szükséges javítása, festése

4. Bádogos munkák

5. Elavult áramszolgáltatós szekrények cseréje

 

A kivitelezést a Cartell-Design Kft. (3378 Mezőszemere, Petőfi út 5.) végezte. A munkaterület átadás-átvételi eljárás 2012.10.01-én, a teljesítés 2012.11.12-én megtörtént, a használatba vételi eljárás sikeresen lezajlott.

 

 

Zalár út és Árva köz felújítása

 

A Zalár utca Piaccsarnok és patakmeder közti szakasza gyalogos forgalom számára alig volt járható. Csak a piaccsarnok kerítésének tövében kialakított keskeny járdán lehetett megkísérelni a gyalogos közlekedést, ugyanis az úttest túloldalán, a patak irányában, felszínen parkoló autók foglalták el a területet.

 

Zöldfelület mindössze a burkolatba elhelyezett fasor formájában volt. A terv szerinti új vonalvezetésű úttal a fasor megmaradt, oly módon, hogy a vegyes kialakítású mezőkbe új fák kerültek, burkolt illetve zöldfelületekkel. A Tábornok házzal szemben lévő épület északi oldalán a járda az úttest és a pataktámfal között kiszélesedik. Itt ülőfelülettel ellátott növénykazetta került elhelyezésre. A járdák kiemelt szegéllyel készültek, a gyalogátkelőhelyeknél lesüllyesztve, taktilis jelzéssel ellátva a gyengén látók számára is biztosítva ezzel a biztonságos közlekedést. Az úttest aszfalt-, a járdák beton térkő burkolatot kapnak.

Az új parkolóház melletti közterületen egy zöldfelületekkel, fákkal, padokkal kialakított pihenőhely létesült.

Az új épület Széchenyi utca felé eső oldalán meglévő térdfal magasságú támfalszerkezet fut, a meglévő zöldfelületet határolva, a meglévő útpálya felé. Mivel az új épület létesítésekor megváltozott az útpálya vonalvezetése, szükséges volt a meglévő támfal bontása és újjáépítése, illeszkedve a megváltozott vonalvezetéshez.

A Tábornok-ház mögött kerékpártároló- és parkolóhelyek kaptak helyet, köztük egy darab akadálymentes parkolóhely is. Az új parkolóház beszögellésében három darab akadálymentes parkolóhely került kialakításra.

 

A Zalár József és Sándor Imre utcák kereszteződésénél, a meglévő gyógyszertár bejárata eddig nem volt akadálymentes kialakítású. Az út rekonstrukció keretein belül a Sándor Imre utca irányából, rámpaszerkezet építésével az akadálymentes megközelítése is biztosítottá vált.

Az útrekonstrukció során beépítésre került 1800 m2 20x20-as beton térkő burkolat illetve megvalósult 2381 m2 aszfalt burkolat két rétegben. Említésre méltó, hogy a Zalár utca majdnem teljes hosszán talajcsere történt a megfelelő teherbírási értékek beállítása végett. ,

A kivitelezést a DTRT Kft.(3300 Eger, Knézich Károly u. 30.), a Dynamic út Kft. (3300 Eger, Kistályai u. 18.)  és a Frenyó és Társai Kft. (3300 Eger, Knézich Károly u. 32/A) végezte. A munkaterület átadás-átvételi eljárás 2013.01.09-én, a műszaki átadás átvételi eljárás lezárása 2013.11.05-én megtörtént, a forgalomba helyezési eljárás sikeresen lezajlott.

 

 

Gerl Mátyás utcát Szúnyog közzel (Végvári vitézek terével) összekötő gyalogoshíd

 

Az új híd új tengellyel került kijelölésre. A híd a patakpart két oldalán levő közterülethez szintben csatlakozik, a két part közötti 55 cm-es szintkülönbséget a híd ferde felülete veszi fel. Az új híd nem a patak folyásirányára merőleges tengellyel készült, hanem azzal szöget bezáróan. A híd lejtése 2,89%-os.

A híd egyik oldalán tömör mellvédfal, a másik oldalán korlát készült. A hídon kiskockakő és faburkolat készült, a gyalogos forgalom haladásra kijelölt részen kiskockakő, a leülő padokkal ellátott pihenő részen faburkolat került betervezésre.

Az új híd megjelenésében jelzi a Minaret felé vezető gyalogos közlekedési útvonal fontosságát, illetve szorosabb kapcsolatot biztosít a megújuló Szúnyog közi területtel. A gyaloghíd lehetőséget biztosít a városnézés közben egy kis szusszanásra, kitekintésre a patakmeder és a patak mentén feltáruló belváros felé.

Ezt az eltérő funkciót szolgálja a híd szokatlan szerkezeti kialakítása. A vasbeton szerkezetű, egyenes vonalú, kiskockakő burkolatú rész az átközlekedést, míg az acél konzolokra ültetett faburkolatú íves szakasz a Végvári vitézek terére való kitekintést és a pihenést szolgálja.

 

A vasbeton szerkezetű rész hagyományos kéttámaszú tartóként került kialakításra. A hídfők a meglévő pataktámfalakhoz illeszkedően andezit tufa anyagú kőburkolattal fedett rézsűs támpillérek. Az acél szerkezetű rész a vasbeton lemezbe fogott acél gerendákból, az erre állítható magassággal szerkesztett fa szelemenekből, és a thermowood kezelésű fenyő pallózatból áll.

A faburkolatú rész 1 m magas, pálcás acélkorlátot kapott keményfa fogódzóval. A korlátba vonalszerű LED-es világító elemek kerülnek beépítésre a közterületek kivitelezése során. A híd két különböző funkciójú zónáját a Gerl Mátyás utcai oldalon épülő hídfő pillér ill. a két burkolati mező határa tervezett 3 db acél szerkezetű, fa burkolatú pad választja el. Az acélszerkezetek többszöri mázolást kaptak bazaltszürke színben.

 

A kivitelezést a Tengely-Közmű Kft. (3300 Eger, Kőlyuktető 0715/3 hrsz.) végezte. Munkaterület átadás: 2013.01.08., a teljesítés 2013.10.11-én megtörtént, a forgalomba helyezési eljárás sikeresen lezajlott.

 

 

Fazola utcát Eszperantó sétánnyal összekötő gyalogoshíd

 

A Fazola utcát az Eszperantó sétánnyal összekötő új híd megépítésével alternatív gyalogos útvonal nyílt a Kis Dobó tér és a Kossuth Lajos utca között. Ez felpezsdítheti a Kis Zsinagóga felé irányuló közlekedést, illetve hangsúlyt adhat a megújuló Eszperantó sétánynak és a Dobó-tér 6/a szám alatti irodaház előtt kialakítás alatt lévő új közösségi térnek. Nem elhanyagolandó szempont, hogy az új útvonalon a Kis Dobó tér elkerülésével lehet majd eljutni a Dobó utcától a Dobó térig.

A híd a Fazola utca tengelyében, annak egyenes folytatásaként épült. Ez a tengely továbbfut a patak túloldalán is, az Eszperantó sétány burkolatának majdani rakásában és térszínbe süllyesztendő LED-es díszvilágításában, így irányítva a figyelmet a Kis Zsinagóga épületére. A híd kéttámaszú tartóként készült, monolit vasbeton hídfőkre támaszkodó acél főtartókkal, és acél fióktartókkal. A híd járófelülete natúr színű tölgyfa pallókból készült,

A híd két oldalán acélszerkezetű korlát készült, fa fogódzóval a járófelület felé.

A korlát rejti magában a vonalas LED-es lámpatesteket, melyek lefelé világítva nemcsak díszvilágítás funkcióját látják el, hanem a pályatest megfelelő megvilágításáról is gondoskodnak.

A hídfők kőburkolatának anyaga a jelenlegi pataktámfal anyagával megegyező, világosbarna színű bogácsi andezittufa.

A kivitelezést a DTRT Kft. (3300 Eger, Knézich Károly u. 30.) végezte. Munkaterület átadás: 2013.01.09., a teljesítés 2013.09.11-én megtörtént, a forgalomba helyezési eljárás sikeresen lezajlott.

 

 

Valide Sultana fürdőrom látogathatóvá tétele

 

A fejlesztés célja, az 1958-tól fokozatosan feltárt, Dobó utcában található török-kori fürdőrom védelme, és bemutathatóságát megoldó védőtető létesítése. Megoldandó feladatok közé tartozott a rom megközelíthetőségének megtervezése (az utca és a fürdő közötti szintkülönbség áthidalása az akadálymentesség kritériumának figyelembevételével), továbbá a telek beépíthetőségének figyelembevételével a látogatóforgalmat kiszolgáló porta elhelyezése. A védőtető a műemléki szakmai elveknek megfelelően egyrészt jól elkülönülő építészeti arculatával, másrészt a minimális beavatkozás elvének érvényesítésével hagy teret a török kori romnak. Szintén a műemléki terv zsűri alapján alakult az épület tömegképzése, mely lépcsőzésével az egykori tömegre utal.

Az építmény - mint a rom is - 5 szerkezeti traktusból áll. Az utca felől: az előcsarnok teteje, alacsonyabb síkon a tepidárium, a főhelyiség a caldárium, a fűtőhelyiség és végül a korábbi épülettömegből is kilógó mellékhelységek területe.

A lefedések mindenhol minimális lejtésű, állókorcos héjjazatú tetők. A primer tartószerkezetek horganyzott acél anyagú pillérek, gerendák. Erre épül a fa szerkezetű szaruzat, ill. a homlokzatot kialakító lamellázat fogadószerkezete.

A kivitelezést a Nívóber Kft. (3300 Eger, Trinitárius út 2.) végezte. Munkaterület átadás: 2013.01.08., a teljesítés 2013.10.25-én megtörtént, a használatba vételi eljárás sikeresen lezajlott.

 

 
Irgalmasok kápolnája restaurálás és homlokzat felújítás

 

Az alapkoncepció a vizesedés megszüntetésén túlmenően a homlokzatokon szükséges felújítás volt, mely tartalmazta a vizesedés megszüntetését injektálásos technológiával, teljes felületen vakolatcserét, bádogos szerkezetek javítását, homlokzatfestést, külső nyílászárók javítását, festését és kőrestaurátori munkákat.

A meglévő lábazatburkolati kőlapok visszabontásra kerültek. A visszabontott kőlapokat szükség szerint fűrészelni kellett, majd a szigetelt fal elé háthézagosan, szellőzőréssel kellett visszaépíteni. A lábazati falakat utólagos, injektáló vízszigeteléssel kellett ellátni. Szigetelést követően páraszellőző, lélegző homlokzatvakolat készült. Az épület homlokzatáról a sérült vakolatot le kellett verni. A vakolatleverést követően falkutatói felügyeletet kértünk dokumentálás céljából. Az épület homlokzatán, körben a földszinti ablakok szemöldökmagasságáig – az északkeleti homlokzaton az első övpárkányig – páraáteresztő, lélegző homlokzatvakolat, a szemöldök magasság fölött alapvakolat készült, melyre simítóvakolat került. Homlokzatfestés szilikát homlokzatfestékkel történt.

Kőrestaurátori munkákat a restaurátori terv szerint végezték, amely során a homlokzati felületek összes kőeleme megújult, cserélődött.

Az eresz szegélyt ill. a függő- és lefolyó csatornát cseréjét elvégezték. A fali tartókat és légkábeleket elbontották.

Az attika mellvéden húzódó Istenes Szent János, Szent Mihály és Gábriel arkangyal szobrait a kőrestaurátor leemelte és a műhelyébe elszállította. A szobrokról a restaurálásukat követően negatív minta készült. Ezen minta segítségével készült el a szobrokról a másolat.  A homlokzatra a másolati szobrok kerültek.

A huszártorony bádogos szerkezetei a nagyfokú korrodálás miatt felújításra szorultak. A toronysisak és díszítő elemei az eredetivel azonos kialakításúak natúr horganylemezből. Az íves záródású ablakoknál a külső és a belső különálló ablakszárnyak közé épült az ablakrács.

 

A restaurálást a Crotos Overcome Kft. (1161 Budapest, Bács u. 6.), a homlokzat felújítás kivitelezését a Fürjes 2002 Kft. (3300 Eger, Malomárok út 47.) végezte. Munkaterület átadás: 2013.01.21., a teljesítés 2013.09.30-én megtörtént, a használatba vételi eljárás sikeresen lezajlott.

 

 

Minorita templom restaurálás és homlokzat felújítás

 

Az Eger főterén álló, 1767-től épült, barokk templom 35m magas főhomlokzatának és 60 m magas tornyainak felújítása a teljes homlokzat vakolatjavításával és cseréjével valósult meg. Elkészült a teljes - 1400 m2 - homlokzati felület festése, a bádogozás teljes cseréje, falszárítással, só mentesítéssel, és szivárgó építésével, villámvédelem kiépítésével valamint a kőtagozat és szobordísz restaurálása, a meglévő fa és fém nyílászárók restaurálása, javítása.

A főhomlokzat nagy latinfeliratos táblájának szövegét az eredeti tervekkel szemben laparanyozással látták el. Aranyozva lett továbbá a főbejárat fölötti cartus latin felirata és a dombormű figurájának a dicsfénye is.

A Szent Antal szobor liliom és dicsfény atribútumai eredetiek, XVIII. századi kovácsoltvas anyagúak, azokat az előző restauráláskor a műkő szoborhoz visszarakták. Ezeket az atribútumokat fémrestaurátor közreműködésével konzerválták, majd felületüket aranyozással látták el.

Az aranyozási munkák restaurálási engedély köteles tevékenységek voltak. A Szent Antal műkő szobor anyagának jó állapota alapján született az a döntés, hogy helyszínen restaurálható a Szent Antal szobor, így leemelésére nem került sor.

A műkő angyalfigurák másolattal történő kiváltását a feltárások elvégzése során  elvetettük, mert a szárnyak és a végtagok korróziós károsodásán kívül a nagytömegű testeknél csak három kisebb ponton jelentkezett kitörés, azon kívül a figurák anyaga ellenálló maradt. A végtagok a műkő másolat öntésekor is külön elemekként készültek, azokat utóbb helyezték fel.

A jelenlegi restauráláskor a karokat és a szárnyakat újramintázták a pusztult elemek felhasználásával és koracél erősítésű öntvényekként applikálták vissza a figurákra.

A homlokzati, vaspántokkal összefogott baloldali két oszlopnak a vasalása jó állapotban volt, viszont a feltárt fugáknál derült ki, hogy az oszlopdobok felfekvési, illesztési síkjai az építéskor nem lettek kitöltve habarccsal, csak ékeken állították össze a szerkezetet. Ez az összeállítási mód magyarázatot is ad az oszlopelemek, oszlopdobok repedéseinek a kialakulására, hiszen a tizenhárom oszlopdobból összeállított oszlopokban az egymás fölé kerülő ékelési pontok a nagy nyomás hatására törés pontokká váltak. Ezt a nagy nyomást az 1923-as földrengés váltotta ki először. Az épületnél látható volt, hogy a nyugati íves főfal, oszlopok fölötti architráv gerendázata és párkányzata viszont nem repedezett meg a földrengéstől.

 

A restaurálást a Reston Kőrestaurátor Kft. (2051 Biatorbágy, Szent István u. 19.), a homlokzat felújítás kivitelezését az Ertamil Kft. (3300 Eger, Rajner Károly u. 41.) végezte. Munkaterület átadás: 2013.01.21., a teljesítés 2013.11.18-én megtörtént, a használatba vételi eljárás sikeresen lezajlott.

 

 

Csizmadia szín bontása

 

A bontási munka nem önálló projektelem. A térlezáró fallal kapcsolatban az a döntés született, hogy megtartása nem javasolt, új térlezáró fal megépítése vált szükségessé.

A bontást a Bódi Művek Kft. (3324 Felsőtárkány, Szüret u. 5.) végezte. Munkaterület átadás: 2013.02.20., a teljesítés 2013.08.22-én megtörtént.

 

 
A Dobó tér 6/A irodaház előtti volt étterem bontása

 

A Dobó tér 6/A irodaház előtti volt étterem bontása a pályázatban nem önálló projektelem. Egyrészt az irodaház felújításához, másrészt az Eszperantó sétány mentén kialakítandó közösségi tér projektelemhez is kapcsolódik, mint előkészítő munka. A munkálatok az építményen található emléktábla leszerelésével kezdődtek, mely emléktábla az Eszperantó Szövetségnek sértetlen állapotban átadásra került, az Eszperantó sétány felújítása után megfelelő helyre visszahelyezték. A bontást a Városgondozás Eger Kft. (3300 Eger, Homok u. 26.) végezte. Munkaterület átadás: 2012.10.09., a teljesítés 2012.10.30-én megtörtént, a használatba vételi eljárás sikeresen lezajlott.

 

 
Dobó tér 6/A irodaház felújítása

 

A felújítás során a homlokzati nyílászárók cseréje, a teljes felületen vakolatjavítás és festés készült el.

A munkaterület átadását követően a kivitelező megbízásából készült szakvélemény alapján a meglévő fa nyílászárók felújítása a jelenlegi műszaki állapotuk miatt nem volt kivitelezhető. A javasolt műszaki megoldás új, műanyag szerkezetű nyílászárók beépítése lett.

Az építési- valamint a módosított engedélyezési- és kiviteli tervdokumentációban a földszinti, meglévő portálszerkezetek cseréje volt tervezve műanyag szerkezetű portálokra fehér színben. A portálszerkezet cseréje során derült ki, hogy a cementrabic álmennyezethez a műanyag portálszerkezet közvetlenül nem rögzíthető, ezért utólagos acél segédszerkezetek beépítése vált szükségessé statikus tervezői naplóbejegyzés szerint.

A statikus tervezői naplóbejegyzés tartalmazta az irodaház építésekor keletkezett főhomlokzati vasbeton peremgerenda hibáinak kijavításának műszaki szükségszerűségét és megoldási javaslatát.

A kivitelezést a Tető Centrum ’95 Kft. (3300 Eger, Mocsáry Lajos u. 23.) végezte. Munkaterület átadás: 2012.10.04., a teljesítés 2013.08.08-én megtörtént, a használatba vételi eljárás sikeresen lezajlott.

 

 
Lenkey iskola udvari és utcai homlokzatok felújítása

 

Az alapkoncepció az utcai és udvari homlokzatok felújítása volt, mely tartalmazta a vakolatjavítást, a homlokzatfestést, valamint a külső nyílászárók szükséges javítását, festését.

A javítandó felületeken a javítást alapvakolattal végezték el, majd simítóvakolattal simították el. A festési munkák során a javított felületeken mélyalapozót alkalmaztak. A homlokzatfestés szilikát homlokzatfestékkel, a kiviteli terveknek megfelelően készült sötét okker és világos okker színekben. A Mecset utcai kerítés meglévő vakolt felületeire szintén szilikát homlokzatfestés készült világos okker színben. A felújított faablakok mázolva, fehér színben készültek. A faajtók kültéri vízhígítású lazúrral lettek kezelve. Az ablakok külső szárnyai és a bejárati ajtó változatlanul maradó kialakításban kerültek felújításra és festésre.

A kivitelezést a Zele-Bau Kft. (3350 Kál, Fő út felső út 1.) végezte. Munkaterület átadás: 2013.02.11. és 201.05.31, a teljesítés 2013.08.28-én megtörtént, a használatba vételi eljárás sikeresen lezajlott.

 

Eger patak mederrendezés és kerékpárút építés:

 

A szerkezeti terv a város észak - déli irányú kerékpárút nyomvonalát a patak medrével közel párhuzamosan jelölte ki. A belvárosban a szabályozási terv szerint megmarad a városszerkezet, megmaradnak a korábbi évszázadok alatt kialakult közlekedési területek, melyek szűkössége nem teszi lehetővé önálló kerékpárút, járda - kerékpárút vagy kerékpársáv kijelölését. A közúti, a gyalogos és a kerékpáros forgalom szétválasztása érdekében a kerékpárút az akcióterületen az Eger patak területén, a kis vízi meder fölött, az árvédelmi támfalak között halad.

 

Eger város kerékpáros közlekedési hálózatának fő eleme egy észak - dél irányú kerékpárút megszakítás nélküli átvezetése. Ennek a részét képezi a belváros rehabilitáció keretei között megvalósult kerékpárút. Korábban a belvárosi övezetben csak táblákkal volt a kerékpáros forgalom terelve közösen a közúti gépjármű, illetve gyalogos belváros forgalmával.

A szabályozási terv tehát lehetőséget adott az Árva köztől az Eszperantó sétányig a patak medrében kerékpárút kiépítésére. 

 

A kerékpárút az Eger patak jobb partján épült. A tervezési szakaszon megoldandó feladat volt a jobb partról becsatlakozó csapadékvíz csatornák egységes átépítése, csatlakozva a tervezett kis vízi mederhez annak érdekében, hogy a csatornák alulról keresztezzék a kerékpárutat.

A pályaszint meghatározásnál kötöttséget jelentett a meglévő és tervezett hidak szerkezetének alsó síkja. A pályaszintet lehetőség szerint úgy kellett meghatározni, hogy a csapadékos időszakok levonuló vizei a legkevésbé korlátozzák a kerékpárút használhatóságát. Nagyobb vizeknél a forgalom időszakos kizárása szükséges. Ekkor a kerékpáros forgalom a Zalár József utca - Dobó tér - Eszperantó sétány útvonalon közúton, illetve vegyes forgalmú úton történik.

A kezdő és végszelvényben a forgalmi rend kialakítása csatlakozik a közterületek rendezésének útépítési tervéhez.

Annak érdekében, hogy a patakmeder karbantartási munkáit el lehessen végezni, a megközelítés megkönnyítésére a kerékpárút mederhez leérkező szakaszai gépjármű terhelésnek megfelelően lettek megtervezve.

A kerékpárút elhelyezéséhez a medret rendezni kellett azért, hogy a kerékpárút mellett a kis vízi meder vízszállító képessége megfelelő legyen.

503 m hosszon kétirányú forgalomra alkalmas kerékpárút készült el korláttal, közvilágítással, az Árva közi hídnál 50 cm mederfenék süllyesztéssel. Ezen a szakaszon a hidaknál mederburkolat készült.

A tervező által előirányzott mennyiségben a szükséges helyeken megvalósult a patakpart támfal meglévő burkolatának javítása, felújítása. A burkoló kövek pótlása és a repedt, károsodott kövek cseréje a meglévő kialakítással megegyezően, azzal azonos felületű és megjelenésű bogácsi andezit tufa kőből készült el.

A kivitelezést a Tengely - Közmű Kft. (3300 Eger, Kőlyuktető 0715/3 hrsz.) végezte. A munkaterület átadása 2013.01.08. napján történt meg. A műszaki átadás - átvételi eljárás 2014. évben sikeresen lezajlott. A kerékpárút forgalomba helyezési eljárása sikeresen befejeződött.

 

 

Városháza részleges rekonstrukciója

 

A Városháza épületének műemléki környezete, akadálymentes ügyfélszolgálat hiánya miatt a részleges felújítás, korszerűsítés elengedhetetlenül szükségessé vált.

 

A koncepció a belváros rehabilitációs projekt keretein belül:

- multifunkciós térrel bővül a Városháza rendezvények, lakossági fórumok lebonyolítása, és az ügyfelek felé a szolgáltatási színvonal emelése érdekében,

- belső homlokzat felújítása,

- belső udvar parkosítása,

- akadálymentes ügyfélszolgálati iroda kialakítása,

- épületgépészeti, elektromos korszerűsítés.

 

A homlokzati nyílászárók felújításra, cserére szorultak. Az egyrétegű faszerkezetű, négyzethálós megjelenésű ablakokat elbontották, azokat gerébtokos megjelenésű, korszerű, hőszigetelt nyílászáróra cserélték.

 

Egy többfunkciós épülettel bővült a Városháza (belső udvaron), mely az előcsarnokból, és az udvarból is közvetlenül megközelíthető. Az épületbővítmény tárgyalóként és rendezvényteremként funkcionál, de nagyobb lakossági érdeklődést kiváltó események lebonyolítására vagy pl. esküvők utáni fogadások tartására is szolgálhat. A telek adottsága miatt a főlépcső mögötti részen került kialakításra az üvegépület, mely úgy illeszkedik a Városháza épületegyüttesébe, hogy az üvegfalakon a meglévő épületszárnyak homlokzatai tükröződnek vissza. A bővítmény egy zárt közlekedővel csatlakozik a meglévő épülethez, innen lehet lejutni a pincébe. A főtömegben a multifunkcionális tér mellett helyet kapott egy mozgáskorlátozottak számára és egy normál üzemre alkalmas vizesblokk, mosdó, teakonyha és ruhatár.

 

 

Akadálymentesítés: A tervezett ügyfélszolgálat akadálymentesítésének megvalósítása, valamint a multifunkciós tér akadálymentes használatának biztosítása magában foglalja az akadálymentes bejárat, akadálymentes mosdó kialakítását, ügyfélszolgálati irodák akadálymentes megközelíthetőségét. Az udvarban egy mozgáskorlátozott parkolót alakítottak ki, valamint biztosítottá vált az akadálymentesen használható bejárat megfelelő megközelítése. Az akadálymentesen is megközelítendő helyiségekhez, irodákhoz vezetősávval jelölték ki az utat, a szükséges információkat táblák is jelezik. Az aula melletti területen akadálymentes ügyfélszolgálati iroda létesült.

 

A munkaterület átadásra 2013.09.26-án került sor. A kivitelezést az Imola Építő Kft. (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 6/A), az Imola Konstrukt Kft. (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 6/A) és az Euro Campus Kft. (3300 Eger, Árpád út 64.) konzorciumban végezte. A műszaki átadás-átvételi folyamat 2014. decemberében fejeződött be.

 

 

Közterületi projektelemek

 

1.          Dobó tér – dísztér és rendezvénytér felújítása

2.         Kis Dobó tér felújítása

3.         Buttler ház környezetének közterületi rekonstrukciója: Gólya utca, játszótér felújítása

4.         Közösségi tér kialakítása az Eszperantó sétány mentén

5.         Eszperantó sétány felújítása

6.         Közterület fejlesztés a volt halpiac területén (volt Centrum parkoló, Gárdonyi tér)

7.         Dobó utca - Tinódi Sebestyén tér (volt Dózsa György tér) felújítása

8.         Bajcsy-Zsilinszky utca felújítása

9.         Jókai utca felújítása

10.        Végvári Vitézek tere közterület fejlesztés (Szúnyog köz)

A kivitelezést a „PCC Eger Konzorcium” (Penta Általános Építőipari Kft., 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E; Colas Út Zrt., 1033 Budapest, Kórház utca 12.; Euro Campus Kft. (3300 Eger, Árpád út 64.)  végzi, a munkaterület átadásra 2013.11.29-én került sor.

 

 

Projektelemek szerinti áttekintés:

 

Dobó tér rekonstrukciója:

A Dobó tér kettős funkciójának egyre nehezebben felelt meg felújítás előtti formájában. A terv fő programja az volt, hogy a Dobó tér dísztér és rendezvénytér funkciójának jobban megfelelő, több burkolt felületet, bár kevesebb vízszintes zöldfelületet, de több fát tartalmazó, korszerű, igényes anyagokat alkalmazó, a történeti hagyományokhoz illeszkedő, de mégis mai tér alakuljon ki.

 

A Dobó István szobrot a térfelújítás idején elmozdították eredeti helyéről, ideiglenesen a kivitelező konzorcium telephelyére került, ahol szobrász restaurátorok az általuk készített restaurátori terv alapján felújították. Közben a talapzatáról és alapozásáról statikai szakvélemény készült, és az abban foglalt intézkedések elvégzésével az alap és talapzat megerősítésre került.

A talapzat elkészülte és a köztér felújításának végéhez közeledve a megújult szobor visszakerült eredeti helyére.

 

A Dobó téren egy szökőkút is megvalósult.

A kiviteli tervek alapján 2013 decemberében megkezdődött a kivitelezés, mely során az építési munkálatok megkezdése előtt feltárták az alépítménnyel érintett területeket, régészeti szakfelügyelet mellett. Mivel a Dobó térre tervezett szökőkút helyén védendő régészeti értékek felbukkanása vált valószínűsíthetővé, Megrendelő - a vonatkozó szabályoknak megfelelően - régészeti ásatást rendelt meg. Az ásatás során török kori épületek maradványai kerültek elő.

Ez szükségessé tette a korábbi tervek módosítását, a szökőkút körvonalának megváltoztatását, területének csökkentését, oly módon, hogy a régészeti emlékek sértetlenül maradhassanak meg.

 

Ezek alapján a megvalósult koncepció a következő lett. A tér hossztengelyében, a Városháza és a Centrum áruház közötti területen a burkolat síkjába rejtett szökőkút készült, az eredeti tervekhez képest csökkentett területtel, kb. 10 x 8 m-es alapterülettel, rejtett medencés kivitelben, a burkolat alól „feltörve”.

A berendezés többféle vízijáték programot tud tárolni és megvalósítani.

A szökőkút térburkolata - az eredeti tervvel megegyezően - állítható magasságú, műanyag tartólábakra került, nyílthézagos kialakítással, a szökőkút részlettervei szerint. A lapok egy része tömör kialakítású, a fúvókákat illetve a LED - es lámpatesteket magukba foglaló lapok lyukasztott megmunkálásúak.

A feltárt rom védelme a következőképpen alakult.

Az egyeztetéseken elhangzottak értelmében a feltárt romokat „in situ”, eredeti helyén, természetes helyzetében kellett megőrizni és megfelelő mechanikai védelemmel ellátni, valamint a romok védelmében mindenütt min. 1 m széles védősávot szabadon hagyni.

Ennek megfelelően a szökőkút új alaprajza úgy lett kialakítva, hogy a régészeti emlékek mentén mindenütt maradjon az 1 m széles védősáv.

 

A „Végvári Vitézek” lovasszobor elhelyezésére több alternatíva merült fel, végül a Képző- és Iparművészeti Lektorátus állásfoglalása alapján Közgyűlési döntés született, amelynek eredményeként a lovasszobor a felújítási munkák után a korábbi Szúnyog közben kialakuló pihenőparkban kap méltó helyet. Az elhelyezést megelőző felújítást, restaurálást a Dobó szobrot is felújító művészek végezték restaurátori módszerekkel, a szobor elhelyezésére a Végvári Vitézek terének kialakításával összhangban kerülhet sor.

Gárdonyi Géza tér rekonstrukciója (Volt Centrum parkoló)

Eredetileg felszíni parkolók voltak találhatók a területen, minimális zöldfelülettel. Ez az állapot teljes átalakításra került. A Sándor Imre utca – Zalár utca találkozásától gyalogos - autós vegyes forgalmú területként funkcionál, gépjárművel csak indokolt esetben, külön engedéllyel lehet behajtani, csakúgy, mint a belváros nagy részén. A korlátozott behajtású területen a gépjárműforgalom lehetősége biztosítva lett a Gerl Mátyás utca felé, az ott lakók illetve az ott működő üzletek számára, valamint a Zalár utcán keresztül a Dobó tér irányába.

 

Gyalogos közlekedés szempontjából jelentős változás, hogy a Végvári vitézek tere (Szúnyog köz) felé vezető meglévő híd – szintén a projekt keretében, még 2103 - ban - megújult, szerkezete és tájolása is változott. Az új híd megjelenésében, anyaghasználatában hangsúlyosabb elemként jelenik meg a téren, mint a korábbi híd, jelezve a Minaret felé vezető gyalogos közlekedési útvonal fontosságát, illetve szorosabb kapcsolatot biztosít a megújuló Szúnyog közi, Gárdonyi téri területtel. A gyaloghíd lehetőséget biztosít a városnézés közben egy kis szusszanásra, kitekintésre a patakmeder és a patak mentén feltáruló belváros felé.

 

A Gárdonyi tér természetes kőburkolatot kapott kiskocka elemekből kirakva. A kiskockával burkolt területeket a Dobó téren is megjelenő, a fő tengelyeket, jelentős közlekedési irányokat hangsúlyozó világos színű természetes kőből készített, vonalszerű burkolatosztások tagolják. Ez a burkolati rendszer jelenik meg a Gerl Mátyás utcában és a Zalár József utca közvetlenül kapcsolódó szakaszán is.

 

A patakparti támfal mentén zöldfelületek kerültek kialakításra. A térszinten elhelyezkedő, majd a tér közepe felé emelkedő növénykazettákba a támfal mentén gyep, távolabb pedig cserjék és fák kerültek, így egy kisebb fasor jött létre a patak felé. Az itt telepített fák gömbjuhar fajtájúak, nem túl magasra növő habitussal.

 

A Centrum áruház északnyugati homlokzatának takarására fasor került telepítésre, magyar kőris fajtájú egyedekből.

 

Ezekkel a változtatásokkal a terület üde, ligetesített dísztérként funkcionálhat a jövőben. Teret adhat kisebb rendezvényeknek, illetve kiegészítheti a Dobó téren zajló nagyszabású események kiszolgálását.

 

A tér a projekt megvalósítása közben kapta új nevét. Ezzel is összefüggésben átalakítás történt a téren, a NKA támogatásával itt helyezték el a tér névadóját, Gárdonyi Gézát ábrázoló egészalakos ülő szobrot. A szobor úgy lett tájolva, hogy arra az egész térről megfelelő rálátás nyílik, hátterében az egri vár látható.

A Kis Dobó tér rekonstrukciója

A Kis Dobó tér előző elhasználódott, csúszás - és botlásveszélyes bazalt kiskockakő burkolatát középszürke tónusú vulkáni kőburkolatra cserélték, hagyományos, legyező lerakási móddal fektetve, ahogy az előzőleg is látható volt.

Az új burkolati rendhez igazodva felújításra került a Dobó teret a Kis Dobó térrel összekötő híd kiskockakő burkolata is, ám itt fogazott rendben rakva.

A híd kő korlátszerkezetének elemei erősen korrodáltak, mállottak, hiányosak, szennyezettek voltak. Ezeknek a kőelemeknek a restaurálása is megtörtént a hídburkolat kialakítása folyamán, azzal párhuzamosan.

Az Eszperantó sétány rekonstrukciója

Az Eszperantó sétány középszürke vulkáni kiskockakő burkolatot kapott, amely a sétány kiteresedésénél 20 x 30-as fűrészelt-lángkezelt felületű természetes kőlapokra váltott. A kerékpársáv a természetes kővel harmonizáló színű beton térkő burkolattal került kialakításra.

A Fazola utca folytatásában új gyaloghíd épült. Ezáltal egy alternatív gyalogos útvonal jött létre a Kis Dobó tér és a Kossuth Lajos utca vagy Dobó tér és Dobó utca között, mely felpezsdítheti a Kis Zsinagóga felé irányuló közlekedést, illetve hangsúlyt adhat a Dobó-tér 6/a szám alatti irodaház előtti térnek. A területen az irodaház előtti egykori étterem bontásával új, fás zöldterületet alakítottunk ki, integrált ülőfelületekkel, valamint elhelyezésre kerül egy nagyobb méretű térplasztika is, mely vizuális elemként jelenik meg.

Bajcsy-Zsilinszky Endre utca, Jókai utca, Dobó utca – Tinódi tér rekonstrukciója

A meglévő aszfaltburkolat és kiemelt szegélyű járdaburkolat helyett a keskeny utca kiemelt szegély nélküli, vegyes forgalmú közlekedési rendszerrel működik a továbbiakban. A burkolati rend a következőképpen alakul: a középső cca. 3 méteres sávban 20 x 30 cm méretű, fűrészelt-lángkezelt felületű középszürke kőlap burkolatot, kétoldalt pedig – ugyanezen kőből – hasított kiskockakő burkolatot kaptak az utcák. A csapadékvíz elvezetés középvápásan kialakított rácsos víznyelők segítségével történik.

Gólya utcai játszótér megújítása

A beavatkozással érintett terület határai: a Buttler ház kerítése, patakparti sétány, Gólya u. 2. számú épület, Gólya utca.

 

A területen található jegenyefák kivágásra kerültek, ezt idős koruk, erős szélben leszakadó ágaik (balesetveszély) indokolták.

A játszótér környezetében a mérgező, szúrós növények helyett – az adottságokat figyelembe véve – színes virágú cserjék kerültek elhelyezésre. A játszótér környezetében a fagyalok nem voltak dekoratívak, funkció nélküliek voltak, egyébként kis mértékben mérgezőek is. Az eredetileg ott található hóbogyó termése szintén mérgező hatású. A lakóház patakparti homlokzatánál lévő növénykiültetés (döntően hóbogyó és aranyvessző) elburjánzott, a lakók általi elkerítés nem volt méltó a belvárosi környezethez. A fák, cserjék kivágását tuskóirtással együtt végezte a kivitelező.

 

A játszótéri korábbi utcabútorok (két pad és egy hulladékgyűjtő), hinta és homokozó, valamint korábbi szegélyek eltávolításra kerültek.

 

A patakparti területrészen virágos cserjesort telepítettek. A lakóház előtt teltvirágú boglárkacserje, a játszótér jelzés értékű lehatárolásához japán gyöngyvessző kapott helyet.

A játszótér 2. számú épület felé eső részén árnyéki gyeppótlóként nagy meténget és örökzöld orbáncfüvet ültettek.

 

A Játszótéren 5 db kombinált játszóeszköz került elhelyezésre, amelyek a vonatkozó szabványokban foglalt előírásoknak megfelelőek, és 2-12 év közti gyerekek igényeit elégítik ki.

A Végvári Vitézek tere (volt Szúnyog köz) rekonstrukciója:

 

A korábbi Szúnyog közben a felszíni parkoló funkciót a terv megszünteti, helyette csökkentett forgalmú közterület épült, a patakmederhez történő lelépcsőzéssel.

 

A „Csizmadia-szín” elbontásra került, helyét zöldterület vett át. Az összefüggő gyepfelületet burkolt sétaösvények szakítják meg, és a térszínt megmozgatva gyepes dombok teszik változatosabbá. A sétaösvények mentén padok biztosítanak lehetőséget a leülésre, pihenésre, a területet a patakparttól az épített környezet felé magasodó tömegű cserjék keretezik.

Ezen a zöldterületen került elhelyezésre Kisfaludi Strobl Zsigmond alkotása, a korábban a Dobó téren álló Végvári vitézek szoborcsoport.

A Képző - és Iparművészeti Lektorátus támogatta a szoborcsoport Szúnyog közbe való áthelyezését, amelyről Közgyűlési döntés született.

 

A Szúnyog közi út egyirányú; a Végvári vitézek terénél, a patakra merőleges szakaszán a házak előtt megmaradtak a lakók parkolóhelyei, és az út túloldalán, az újonnan kialakított pihenőkert mellett is elhelyezésre került néhány új parkoló.

 

A Mecset utca vegyes forgalmú, kétirányú közlekedésre használt része középszürke vulkáni kiskockakő burkolatot kapott, a gépjármű forgalom elől elzárt, patakparti rész pedig intenzív zöldfelület megmaradó gyepfelülettel, új fák telepítésével.

 

Az iskola udvaránál megfelelő megközelítés biztosított, a patak felé eső kiteresedő részen pedig egy „minipark” került kialakításra, leülési felületet is biztosító növénykazettákkal.

A „minipark” részeként, a növénykazetták mellett, forgalomterelő oszlopokkal védett helyen került felállításra egy darab mászóka, amelynek környezetében esésvédő burkolat készült.

 

Ez a terület (magassági értelemben) három részre tagolódik.

 

A tér nagy része a patakhoz lelépcsőző felület, fűrészelt - mattcsiszolt felületű világos kőburkolattal, a lépcsők helyenként ülő - fekvőfelületté szélesednek ki. A lépcsősorba átlósan futó rámpa metsz bele, amely egyrészt izgalmas, mégis elegáns formát hoz létre, másrészt pedig biztosítja a patak akadálymentes megközelítését.

 

A patak partján egy nagyobb összefüggő, lesüllyesztett területet alakult ki, bevonva az Eger patakot a város térrendszerébe. A süllyesztett térrészt (árvízvédelmi okokból) a jelenlegi pataktámfallal azonos koronaélű támfal veszi körül. A patak partján egy terebélyes fa, egy vízkedvelő magyar kőris került telepítésre, mely nyáron kellemes árnyékot ad.

 

A területen megkezdett kivitelezési munkák során régészeti leletek kerültek elő, amelyek először próbafeltárást tettek szükségessé, ennek eredményei alapján pedig teljes felületű megelőző feltárást kellett elvégezni. A leletek felbukkanásának bekövetkezte, a régészeti feltárás kiterjedése, időszükséglete, közvetlen és közvetett hatással volt a műszaki tartalomra és a kivitelezésre. 

 

A megelőző régészeti feltárás végleges kutatói feljegyzésének eredménye alapján egyértelművé vált, hogy a patak partjáig lelépcsőző "terasz" az eredeti tervek szerint nem valósítható meg, a korábbiakhoz képest az alábbiak szerint módosul.

 

A lépcsős terasz (és az azt körülvevő árvízvédelmi támfal) körvonala megváltozik, területe csökken, oly módon, hogy a védendő régészeti emlékek (falmaradványok) sértetlenül maradhassanak meg. A lépcsős terasz alaprajzi elrendezésének változása a közvetlenül kapcsolódó elemek kismértékű változását is magával vonja.

 

Ezek a feltárt, de visszatemetendő falak a térszínen megjelenítendők. Megjelenítésük jelzésértékű, nem pedig rekonstrukciós célú: a falak földalatti elhelyezkedését mutató alaprajzi megjelenítések a környező burkolattal azonos világos mészkőből.

Lezárult projektek
 
Eger - belváros rehabilitációja

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen valósította meg az Új Széchenyi Terv Észak-magyarországi Operatív Program támogatási rendszer keretében megjelent „Szociális célú városrehabilitáció” (ÉMOP-3.1.1-12) című felhívásra benyújtott projektjét.

A „Szala városrész szociális rehabilitációja” (ÉMOP-3.1.1-12-2013-00007) című projekt megvalósításához 397.543.753.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a város.

A projekt célja a Szala városrész területén élő lakosság társadalmi integrációjának elősegítése, a helyi identitás erősítése, a terület közösségi és szolgáltatási szerepének megújítása, az életkörülmények javítása.

 

A projekt keretén belül a következő beruházások valósultak meg:

 

1. A Rákóczi út 8-10 szám alatti önkormányzati bérház felújítása;

A vállalkozói szerződés a közbeszerzési eljárás alapján a Fenstherm-West Kft. és a Zeron Zrt. által alkotott konzorciummal lett megkötve. 2014. július 4-én megtörtént a munkaterület átadás-átvétele, a felújítási munkák megkezdődtek.

Az épület Egerben a Rákóczi u. 8-10. szám alatt helyezkedik el. Az épület földszint + 10 emeletes. A földszinten a bejárati előtér, a közös tároló, kiszolgáló helyiségek, orvosi rendelő, rendőrség valamint hőközpont található. Az emeleti szinteken függőfolyosóról nyílóan az első emeleten 18, a 2.-10. emeleten szintenként 20 lakás helyezkedik el, összesen 198 db lakás található az épületben.

2015 októberére, a fűtési szezon kezdetére mind a 198 db lakás nyílászáróit kicserélték, a legszigorúbb hőtechnikai szabványoknak megfelelő ablakok beszerelésével, így télen már minden bérlő jelentős energia megtakarítást érhetett el. A nyílászárók cseréi mellett elkészült még a tető csapadékvíz elleni szigetelése is, a loggiák és a függőfolyosó padlószerkezetének felújítása, valamint befejeződtek a külső homlokzati fal hőszigeteléssel kapcsolatos munkálatai. A hőszigetelés és a nyílászárók cseréje nyomán nőtt az önkormányzati bérlakások komfortfokozata, az elvégzett felújítás további rezsiköltség-csökkenéshez vezetett, amely megközelítőleg 500, elsősorban fiatal és kisgyermeket nevelő egri lakos életét tette komfortosabbá.

 

2. Az Árnyékszala utca 42. szám alatt Közösségi Ház kialakítása;

Az épület átalakítási munkái 2014.02.20.-án kezdődtek el, ekkor történt meg a munkaterület átadás-átvétele a kivitelező Metrix-Építő Kft. részére.

A kialakított, felújított épületben a közösségi tér a szükséges kiszolgáló funkciókkal, illetve egy rendőrségi tartózkodó a hozzá kapcsolódó vizes helyiségekkel valósult meg. Az épület főbejárata változatlan helyen, az Árnyékszala utcáról nyílik, az épület sarokrészén. Itt szélfogó és portásfülke, illetve egy általános célú raktár létesült. Az épület fűtési rendszere felújításra, korszerűsítésre került, a rendőrségi szoba előterében, a meglévő kazán helyén, új kondenzációs fali kazán készült. Emellett, a meglévő épületburok hőszigetelésével, illetve a korszerűtlen homlokzati nyílászárók cseréjével a meglévő épületrészek további energetikai korszerűsítése megtörtént. A közönségforgalmi használatra szánt területeken komplex akadálymentesítés valósult meg (akadálymentes megközelítés, főbejárat, szélfogó, közösségi tér, konyhaétkező, akadálymentes mosdó-WC).

Az épület műszaki átadás-átvételi folyamata 2014.06.03-án lezárult. A 2014. július 7-i ünnepélyes megnyitó óta a Közösségi házat folyamatosan megtöltik programokkal az egri és kifejezetten a Szala városrészben működő civil közösségek, amelynek köszönhetően mára már nélkülözhetetlen szerepet tölt be a lakosok életében.

 

3. Az Árnyékszala utcában játszótér és sportpálya kialakítása;

 

A műszaki átadás 2014.04.28-án megtörtént, a kivitelező ZELE-BAU Kft (Székhely: 3350 Kál, Fő út felső út 1. sz.) megkezdte a munkálatokat.

Az Árnyékaszala utcában található önkormányzati tulajdonú területen több sportág gyakorlására is alkalmas sportpálya és játszótér került kialakításra. A fejlesztési program keretében lehetőség nyílt az ingatlan környezetének rendezésére és a sportpályát övező zöldfelületek megújítására. Az építési törmeléktől és egyéb hulladéktól meg kellett tisztítani a területet. Két oldalról járda vezet a futballpályához, melyen a játszóhelyek is megközelíthetők. A futballpálya és a játszótér burkolata megegyezik, salakos, földműves kialakításúak. A futballpálya köré közvetlenül a szegély külső vonalába sportkerítés került. A játszótéren két ping-pong asztal elhelyezése történt meg, amelyeket pihenő választ el egymástól, amik közvetlenül a homokozóhoz vezetnek. Mérleghinta is került a gyepes területre, mely alá eséscsillapító burkolat építése nem volt szükséges. A futballpályán 2 db kézilabda kapu is elhelyezésre került. A játszóhelyen a padok helyett, betonba rögzített farönk ülőkék elhelyezése volt tervezve. Két helyen hulladékgyűjtő elhelyezése volt szükséges, fém kivitelben. A sportpálya és játszótér területén és határain jelentős mennyiségű növénytelepítés valósult meg.

A városrészben lakók összefogásának köszönhetően pályázaton kívül megépült még egy nyársaló rész is a játszótér mellett, valamint összefogással a lakók ültettek még virágokat is a helyszínre.

A sportpálya és a játszótér műszaki átadás-átvétele 2014.04.28-án történt meg.

 

4. Verőszala és Szalapart utcák felújítása;

 

A nyertes vállalkozó: DYNAMIC ÚT Kft (Székhely: 3300 Eger, Kistályai út 18.) 2014. június 26-án megkezdte a munkálatokat.

A két utca aszfalt burkolata meglehetősen leromlott állapotban volt, ezért a további károsodás elkerülése és a balesetveszélyes állapot megszüntetése miatt teljes szélességben az aszfaltburkolat felújításra volt szükség. Mindkét területen közmű-beruházás is történt: közműcsere és közműépítés a Verőszala utcában, a Szalapart utcában pedig teljes közművesítés történt.

Az útfelújítások műszaki átadás-átvétele 2014.09.11-én történt meg.

 

5. Társadalmi akciók, ún. Soft tevékenységek;

 

A támogatásból az alábbi programok valósultak meg 8 civil szervezet közreműködésével:

 • Hagyományőrző Romanap

 • Drogprevenció és ehhez kapcsolódó vetélkedő

 • Ökonap

 • Táboroztatás

 • Kézműves szakkörök

 • Színjátszó szakkör

 • Családi nap a Szalában

 • Szalai hagyományőrző Karácsony

 • Csellengő csoport működtetése

 • Szülőcsoport működtetése

 • Pótvizsgára való felkészítés, korrepetálás, kompetenciafejlesztés

 • Pályaorientációs foglalkozások

 • Tehetségkutató dalverseny, zenei szakkör, csoportos dalkör

 • Önismereti csoport működtetése pszichológus szakmai segítségével

 

A rehabilitációs projekttel Eger MJV Önkormányzata mintaértékű fejlesztést végzett egy szociális leromlással fenyegetett városrészben, javultak a mindennapi élet infrastrukturális feltételei, kulturált körülmények biztosításával lehetőség lett teremtve a polgároknak az aktív közösségi életre és a szabadidő hasznos eltöltésére.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg 2013 szeptemberétől 2015 októberéig.

bottom of page